;

Sisäpiirihallinto

​Fingrid noudattaa EU:n asetusta n:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) ja EU:n asetusta n:o 1227/2011 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (REMIT) sekä niihin liittyvää sääntelyä. Fingrid noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta niiltä osin kuin se koskee joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijaa.

Lisäksi Fingrid noudattaa Central Bank of Irelandin (CBI), Ison-Britannian Financial Conduct Authorityn (FCA) ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiritiedon hallinnoinnista ja käsittelystä, sekä Fingridin hallituksen hyväksymää Fingrid Oyj:n sisäpiiriohjetta.

Tarkemmat tiedot sisäpiirihallinnon keskeisistä menettelytavoista on kuvattu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Päivitetty 2.3.2023