Sisäpiirihallinto

​Fingrid noudattaa EU:n asetusta n:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (MAR) ja EU:n asetusta n:o 1227/2011 energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (REMIT) sekä niihin liittyvää sääntelyä. Fingrid noudattaa Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta niiltä osin kuin se koskee joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijaa.

Lisäksi Fingrid noudattaa Iso-Britannian Financial Conduct Authorityn (FCA) ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiritiedon hallinnoinnista ja käsittelystä, sekä Fingridin hallituksen hyväksymää Fingrid Oyj:n sisäpiiriohjetta.

Tarkemmat tiedot sisäpiirihallinnon keskeisistä menettelytavoista on kuvattu selvityksessä hallinto- ja ja ohjausjärjestelmästä.

 

Päivitetty 5.3.2021