;

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Fingrid Oyj:n 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Yhtiön kolme äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi äänimäärältään suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 1.9.2021 alkaen ovat:

  • hallitusneuvos Karri Safo, valtiovarainministeriö, nimeäjä Suomen valtio
  • seniorisalkunhoitaja Mikko Räsänen, Ilmarinen, nimeäjä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen
  • johtaja Erkko Ryynänen, OP, nimeäjä Aino Holdingyhtiö Ky

 

Toimikunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

 

Päivitetty 16.5.2022