;

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevan hallinnon hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta johtoryhmän avustamana, hallituksen päätösten toimeenpanosta ja toimii tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

Fingridin johtoryhmä avustaa yhtiön toimitusjohtajaa ja sen tehtävänä on:

• strategian valmistelu, viestintä, toimeenpano ja seuranta,
• toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta,
• talousohjaus ja riskienhallinta,
• resurssien suunnittelu, hankinta ja ohjaus,
• ulkoinen viestintä ja sidosryhmätoiminta,
• asioiden valmistelu hallitukselle ja
• johtoryhmätyön kehittäminen.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Timo Kiiveri, Jussi Jyrinsalo, Marina Louhija, Tiina Miettinen, Jukka Metsälä, Tuomas Rauhala, Asta Sihvonen-Punkka ja Kari Suominen.

 

Jukka Ruusunen

Tekniikan tohtori, s. 1958
Toimitusjohtaja vuodesta 2007
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007, yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

Keskeiset luottamustehtävät

ENTSO-E, Assembly 2008-
Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja 2018-
Fingrid Datahub Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-
ENSTO Oy, hallituksen jäsen 2016-
Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen 2010-
Finextra Oy, hallituksen puheenjohtaja 2009-
Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 1995- ja kauppakorkeakoulun dosentti 1996-

Aiemmat toimet

Fortum Power and Heat Oy, kehitysjohtaja 1999-2006
Imatran Voima Oy, asiantuntija 1996-1999
Teknillinen korkeakoulu, useita tehtäviä 1982-1996
Helsingin kauppakorkeakoulu, useita tehtäviä 1982-1996
Helsingin kauppakorkeakoulu, apulaisprofessori 1995

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Asta Sihvonen-Punkka

KTL, MH, s. 1962
Varatoimitusjohtaja vuodesta 2019, markkinat
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016, yhtiön palveluksessa vuodesta 2016

Keskeiset luottamustehtävät

Fingrid Datahub Oy, hallituksen jäsen 2022-
eSett Oy, hallituksen varajäsen 2022- 
Gasgrid Finland Oy, hallituksen jäsen 2020-

Aiemmat toimet

Viestintävirasto, pääjohtaja 2011-2015
Energiamarkkinavirasto, ylijohtaja 2002-2011
Energiamarkkinavirasto (ent. Sähkömarkkinakeskus), johtaja 1998-2002

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Jussi Jyrinsalo

Tekniikan lisensiaatti, s. 1964
Johtaja vuodesta 2005, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005, yhtiön palveluksessa vuodesta 1997

Keskeiset luottamustehtävät

Itämeren alueen verkkosuunnittelukomitean puheenjohtaja 2022-
Fingrid Datahub Oy, hallituksen jäsen 2020-
Ammattikorkeakoulu Metropolian sähkö- ja automaatiotekniikan
neuvottelukunta 2020-
Pohjoismaisen verkkosuunnittelukomitean jäsen 2016- ja puheenjohtaja 2022-
Energiateollisuus ry, verkkovaliokunnan jäsen 2015-

Aiemmat toimet

Fingrid Oyj, useita tehtäviä 1997
IVO Voimansiirto Oy, useita tehtäviä 1993-1997
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, vt. apulaisprofessori 1992-1993
Tampereen teknillinen korkeakoulu, useita tehtäviä 1989-1992

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Timo Kiiveri

DI, MBA, HHJ, s. 1967
Johtaja vuodesta 2019, omaisuuden hallinta
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019, yhtiön palveluksessa
vuodesta 2019

Keskeiset luottamustehtävät

FoxDo, Advisory Boardin jäsen 2020-
Vipetec Oy, hallituksen varajäsen 2016-

Aiemmat toimet

Empower Oyj, Power Divisioonan johtaja (President) 2012-2019
Empower PN Oy toimitusjohtaja (managing director) 2014-2019
Empower Baltian liiketoimintojen johtaja 2014-2019
Empower Oyj konsernin johtoryhmän jäsen 2012-2019
Fingrid Oyj, useita tehtäviä 1997-2012 
Imatran Voima Oy ja IVO Voimansiirto Oy, useita tehtäviä 1991-1997

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Marina Louhija

OTK, Executive MBA, s. 1968
Lakiasiainjohtaja vuodesta 2013, laki- ja toimistopalvelut, compliance ja yritysvastuu
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, yhtiön palveluksessa vuodesta 2009
Hallituksen sihteeri vuodesta 2013

Keskeiset luottamustehtävät

Nordic RCC A/S, hallituksen puheenjohtaja 2022-
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, hallituksen jäsen 2022-
Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen 2020-

Muut tehtävät

Finextra Oy, toimitusjohtaja 2018-

Aiemmat toimet

Fingrid Oyj, hallintopäällikkö 2009-2013
Sonnenschein, Attorneys Ltd/Chicago, visiting lawyer, 2000
Roschier Asianajotoimisto Oy, asianajaja, Specialist Counsel 1994-2009


Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Jukka Metsälä

DI, MBA, s. 1979
Johtaja vuodesta 2022, talous ja rahoitus
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022, yhtiön palveluksessa vuodesta 2022

Aiemmat toimet

Gasum Oyj, johtaja, eri johtotehtävissä 2014-2022
PricewaterhouseCoopers Oy, eri konsultointitehtävissä 2011-2014
Fingrid Oyj, liiketoiminnan kehityspäällikkö 2003-2011

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

 

Tiina Miettinen

VTM, KTM, HHJ, s. 1963
Johtaja vuodesta 2013, henkilöstö ja viestintä
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

Keskeiset luottamustehtävät

Finextra Oy, hallituksen jäsen 2018-
Energiateollisuus ry, työelämävaliokunnan jäsen 2013-

Aiemmat toimet

Fingrid Oyj, viestintäpäällikkö 2007-2013
Suomen Asuntomessut, viestintäpäällikkö 2004-2007
Suomen Kiinteistöliitto, tiedotuspäällikkö 2003-2004
Akava ry, tiedotuspäällikkö 1996-2003

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Tuomas Rauhala

Tekniikan tohtori, s. 1979
Johtaja vuodesta 2022, voimajärjestelmän käyttö
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022, yhtiön palveluksessa vuodesta 2015

Keskeiset luottamustehtävät

Finextra Oy, hallituksen jäsen 2022-
Tampereen yliopisto, dosentti 2019-

Aiemmat toimet

Fingrid Oyj, useita tehtäviä 2007-2014, 2015-
Alstom Grid / General Electric FACTS, kehitysprojektipäällikkö 2014-2015
Tampereen teknillinen yliopisto, useita tehtäviä 2003-2007, 2007-2016

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Kari Suominen

DI, MBA, HHJ, s. 1964
Johtaja vuodesta 2013, ICT
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön palveluksessa
vuodesta 2013

Keskeiset luottamustehtävät

eSett Oy, hallituksen jäsen 2022-
ENTSO-E ICT committee, jäsen 2022-

Aiemmat toimet

Ahlstrom Oyj, tietohallintojohtaja 2009-2013
Konecranes Oyj, tietohallintojohtaja 2002-2009
STERIS Finn-Aqua, tuotantojohtaja 1997-2002
Aquamaster-Rauma, Aquamaster-Rauma Korea Ltd, useita tehtäviä 1989-1997

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Neuvottelukunta

Fingridin hallitus nimeää 10–14 hengen neuvottelukunnan, joka toimii yhdyssiteenä yhtiön ja sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta on neuvoa antava elin, joka antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön kantaverkkoliiketoimintaan ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyen. Neuvottelukunta edustaa laajasti sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja
muita sähkömarkkinatoimijoita.

 

Päivitetty 22.2.2023