Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevan hallinnon hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta johtoryhmän avustamana, hallituksen päätösten toimeenpanosta ja toimii tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen jäsen.

Fingridin johtoryhmä avustaa yhtiön toimitusjohtajaa ja sen tehtävänä on:

• strategian valmistelu, viestintä, toimeenpano ja seuranta,
• toimintasuunnitelman ja budjetin laadinta,
• talousohjaus ja riskienhallinta,
• resurssien suunnittelu, hankinta ja ohjaus,
• ulkoinen viestintä ja sidosryhmätoiminta,
• asioiden valmistelu hallitukselle ja
• johtoryhmätyön kehittäminen.

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi Timo Kiiveri, Jussi Jyrinsalo, Marina Louhija, Tiina Miettinen, Jan Montell, Reima Päivinen, Asta Sihvonen-Punkka ja Kari Suominen.

 

Jukka Ruusunen

Tekniikan tohtori, s. 1958
Toimitusjohtaja vuodesta 2007
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007, yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

Aiemmat tehtävät

Fortum Power and Heat Oy, kehitysjohtaja 1999-2006
Imatran Voima Oy, asiantuntija 1996-1999
Teknillinen korkeakoulu, useita tehtäviä 1982-1996
Helsingin kauppakorkeakoulu, useita tehtäviä 1982-1996
Helsingin kauppakorkeakoulu, apulaisprofessori 1995

Keskeiset luottamustoimet

ENTSO-E, Assembly 2019-
Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja 2018-
Fingrid Datahub Oy, hallituksen puheenjohtaja 2016-
ENSTO Oy, hallituksen jäsen 2016-
Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen 2010-
Finextra Oy, hallituksen puheenjohtaja 2009-
Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 1995- ja kauppakorkeakoulun dosentti 1996-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Asta Sihvonen-Punkka

KTL, MH, s. 1962
Varatoimitusjohtaja vuodesta 2019, markkinat
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016, yhtiön palveluksessa
vuodesta 2016

Aiemmat tehtävät

Viestintävirasto, pääjohtaja 2011-2015
Energiamarkkinavirasto, ylijohtaja 2002-2011
Energiamarkkinavirasto (ent. Sähkömarkkinakeskus), johtaja 1998-2002

Keskeiset luottamustoimet

Gasgrid Finland Oy, hallituksen jäsen 2020-
eSett Oy, hallituksen jäsen 2016-

Muut tehtävät

Fingrid Datahub Oy, toimitusjohtaja 2018-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Jussi Jyrinsalo

Tekniikan lisensiaatti, s. 1964
Johtaja vuodesta 2005, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005, yhtiön palveluksessa vuodesta 1997

Aiemmat tehtävät

Fingrid Oyj, useita tehtäviä 1997
IVO Voimansiirto Oy, useita tehtäviä 1993-1997
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, vt. apulaisprofessori 1992-1993
Tampereen teknillinen korkeakoulu, useita tehtäviä 1989-1992

Keskeiset luottamustoimet

Fingrid Datahub Oy, hallituksen jäsen 2020-
Ammattikorkeakoulu Metropolian sähkö- ja automaatiotekniikan
neuvottelukunta 2020-
Pohjoismaisen verkkosuunnittelukomitean jäsen 2016-
Energiateollisuus ry, verkkovaliokunnan jäsen 2015-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Timo_Kiiveri_004.jpg

Timo Kiiveri

Diplomi-insinööri, MBA, HHJ, s. 1967
Johtaja vuodesta 2019, omaisuuden hallinta
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019, yhtiön palveluksessa
vuodesta 2019

 

Aiemmat tehtävät

Empower Oyj, Power Divisioonan johtaja (President) 2012-2019
Empower PN Oy toimitusjohtaja (managing director) 2014-2019
Empower Baltian liiketoimintojen johtaja 2014-2019
Empower Oyj konsernin johtoryhmän jäsen 2012-2019

Fingrid Oyj, useita tehtäviä 1997-2012 
Imatran Voima Oy ja IVO Voimansiirto Oy, useita tehtäviä 1991-1997

Keskeiset luottamustoimet

FoxDo, Advisory Boardin jäsen 2020-
Vipetec Oy, hallituksen varajäsen 2016-

 

Marina Louhija

OTK, Executive MBA, s. 1968
Lakiasiainjohtaja vuodesta 2013, laki- ja toimistopalvelut, compliance ja yritysvastuu
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017, yhtiön palveluksessa vuodesta 2009
Hallituksen sihteeri vuodesta 2013

Aiemmat tehtävät

Fingrid Oyj, hallintopäällikkö 2009-2013
Sonnenschein, Attorneys Ltd/Chicago, visiting lawyer, 2000
Roschier Asianajotoimisto Oy, asianajaja, Specialist Counsel 1994-2009

Keskeiset luottamustoimet

Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen 2020-
Fingrid Datahub Oy, hallituksen jäsen 2016-
ENTSO-E:n laki-ja regulaatiokomitean jäsen 2013-

Muut tehtävät

Finextra Oy, toimitusjohtaja 2018-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

 

Tiina Miettinen

VTM, KTM, s. 1963
Johtaja vuodesta 2013, henkilöstö ja viestintä
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

Aiemmat tehtävät

Fingrid Oyj, viestintäpäällikkö 2007-2013
Suomen Asuntomessut, 2004-2007
Suomen Kiinteistöliitto, 2003-2004
Akava ry, 1996-2003

Keskeiset luottamustoimet

Finextra Oy, hallituksen jäsen 2018-
Energiateollisuus ry, työelämävaliokunnan jäsen 2013-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Jan Montell

KTM, s. 1968
Talous- ja rahoitusjohtaja
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Aiemmat tehtävät

Finextra Oy, toimitusjohtaja 2014-2017
KPMG, liikkeenjohdon konsultti, partner 2007-2013
Stradea Consulting, liikkeenjohdon konsultti, partner, toimitusjohtaja 2002-2007
Trema, liikkeenjohdon konsultti, senior manager 2000-2001
Ernst & Young, liikkeenjohdon konsultti, senior manager, 1996-2000
Coopers & Lybrand, liikkeenjohdon konsultti, manager 1994-1996
Schildts Förlag, talouspäällikkö 1992-1993

Keskeiset luottamustoimet

TSO Holding AS, hallituksen jäsen 2020-
Pohjola Rakennus Suomi Oy, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja 2019-
Maakuntien tilakeskus Oy, hallituksen jäsen 2018-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Reima Päivinen

Diplomi-insinööri, s. 1958
Johtaja vuodesta 2005, voimajärjestelmän käyttö
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005, yhtiön palveluksessa vuodesta 1997

Aiemmat tehtävät

Fingrid Oyj, tasepalvelupäällikkö 2000-2005
Fingrid Oyj, kehityspäällikkö 1997-2000
Imatran Voima Oy ja IVO Voimansiirto Oy, useita tehtäviä 1983

Keskeiset luottamustoimet

Voimatalouspoolin puheenjohtaja 2009-
Finextra Oy, hallituksen jäsen 2009-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Kari Suominen

Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964
Johtaja vuodesta 2013, ICT
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, yhtiön palveluksessa
vuodesta 2013

Aiemmat tehtävät

Ahlstrom Oyj, tietohallintojohtaja 2009
Konecranes Oyj, tietohallintojohtaja 2002
STERIS Finn-Aqua, tuotantojohtaja 1997
Aquamaster-Rauma, Aquamaster-Rauma Korea Ltd, useita tehtäviä 1989

Keskeiset luottamustehtävät

DigiFinland Oy, hallituksen jäsen 2/2020-
ENTSO-E Digital committee, jäsen 2020-
eSett Oy, hallituksen varajäsen 2016-

Ei osakeomistuksia yhtiössä eikä yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

 

Neuvottelukunta

Fingridin hallitus nimeää 10–14 hengen neuvottelukunnan, joka toimii yhdyssiteenä yhtiön ja sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta on neuvoa antava elin, joka antaa
asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön kantaverkkoliiketoimintaan ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyen. Neuvottelukunta edustaa laajasti sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja
muita sähkömarkkinatoimijoita.

 

Päivitetty 1.4.2020