Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin. Fingrid noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia, koska se on laskenut liikkeeseen Irlannin ja Lontoon pörssissä noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin 2015 (”Hallinnointikoodi”) suositusten ja raportointia koskevien vaatimusten mukaisesti, minkä lisäksi Hallinnointikoodin 2020 suositukset on huomioitu osittain.

Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 27.2.2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 26.2.2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmästä 1.3.2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmästä 17.2.2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 19.2.2016

 

Päivitetty 27.2.2020.