Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin. Fingridin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2015 suositusten mukaisesti. Selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Fingrid noudattaa Hallinnointikoodia, koska yhtiö on laskenut liikkeeseen Lontoon pörssissä
noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi

Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmästä 17.2.2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 19.2.2016

 

Päivitetty 17.2.2017