;

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Fingrid on julkinen osakeyhtiö, ja sen hallinnointi perustuu osakeyhtiölakiin, markkinoiden
väärinkäyttöasetukseen, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin. Fingrid
noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Hallinnointikoodia, koska se on
laskenut liikkeeseen Irlannin ja Lontoon pörssissä noteerattuja joukkovelkakirjalainoja. Tämä selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Hallinnointikoodin suositusten ja raportointia koskevien
vaatimusten mukaisesti. Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Fingridin osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 27.2.2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2.3.2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1.3.2022 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 5.3.2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 27.2.2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 26.2.2019

Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmästä 1.3.2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmästä 17.2.2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 19.2.2016

 

Päivitetty 2.3.2023