Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä hallinnointikoodin suosituksen 16 mukaisesti, joiden tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnan tulee arvioida tilintarkastajanja sisäisen tarkastajan tarkastussuunnitelmia, käsitellä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit, valvoa lakien ja hallituksen asettamien hallintoperiaatteiden noudattamista ja taloudellista raportointiprosessia sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva prosessi.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Esko Torsti (pj.), Juhani Järvi ja Sanna Syri. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lisäksi Juhani Järvi on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunta kokoontui vuoden 2016 aikana 5 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ja kokouksissa käsitellyt aiheet on havainnollistettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin.


Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt palkitsemisvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä hallinnointikoodin suosituksen 17 mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle johdon ja muun henkilökunnan palkitsemisjärjestelmän periaatteet. Lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta esityksen toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaetuuksista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja seuraajasuunnittelu.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Juhani Järvi (pj.), Anu Hämäläinen ja Juha Majanen. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat kaikki riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2016 aikana 4 kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ja kokouksissa käsitellyt aiheet on havainnollistettu selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Toimitusjohtaja ja henkilöstö- ja viestintäjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin.

Valiokuntien tarkemmat kuvaukset ovat luettavissa hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (linkki oikean palstan "Liitteet" otsikon alla).

 

Päivitetty 20.12.2017