;

Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 16 mukaisesti. Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtävänä on vastata sille lainsäädännön nojalla kuuluvista pakollisista tehtävistä sekä Hallinnointikoodin suosituksen 16 mukaisista tehtävistä sekä käsitellä harkintansa mukaan muita valiokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita ja muita hallituksen erikseen päättämiä tehtäviä. 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Leena Mörttinen (puheenjohtaja), Hannu Linna ja Mikko Mursula. 

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt palkitsemisvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 17 mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on siten mm. valmistella yhtiön palkitsemispolitiikka ja -raportti. Lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta esityksen toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkoista ja muista eduista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden ja rekrytointiprosessien valmistelu ja seuraajasuunnittelu sekä muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Hannu Linna (puheenjohtaja), Jero Ahola ja Anne Jalkala. 

 

Päivitetty 21.3.2024