;

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii yhtiökokouksen valitsema KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiön tilintarkastaja tarkastaa kunkin tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, hallinnon ja kestävyysraportoinnin sekä antaa niistä tilintarkastuslaissa tai muualla lainsäädännössä edellytetyt raportit yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi työstään, havainnoistaan ja suosituksistaan hallitukselle ja voi lisäksi hallituksen tai toimivan johdon toimeksiannosta suorittaa muita varmennusluonteisia tehtäviä.

Tarkemmat tiedot tilintarkastajille maksetuista palkkioista on esitetty selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Päivitetty 26.3.2024