Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, johon kuuluu viisi yhtiökokouksen vuodeksi valitsemaa jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää, jos hallitus niin päättää tai osakeyhtiölaki muutoin niin edellyttää.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Fingrid julkaisee yhtiökokouskutsun ja sen viitemateriaalin internetsivuillaan vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, Fingridin toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidetään keskiviikkona 7.4.2021 kello 11. 

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti viimeistään 24.2.2021 asia, jota osakkeenomistaja vaatii yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Kirjalliset ilmoitukset tulee toimittaa lakiasiainjohtaja Marina Louhijalle osoitteeseen marina.louhija@fingrid.fi

Varsinainen yhtiökokous 2020

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin perjantaina 20.3.2020 kello 11 yhtiön toimitiloissa, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki. 

Yhtiökokous 2020 materiaalit

 

Sivu päivitetty 18.12.2020