;

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, johon kuuluu viisi yhtiökokouksen vuodeksi valitsemaa jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää, jos hallitus niin päättää tai osakeyhtiölaki muutoin niin edellyttää.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Fingrid julkaisee yhtiökokouskutsun ja sen viitemateriaalin internetsivuillaan vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, Fingridin toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä. 

Varsinainen yhtiökokous 2024

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 pidettiin 21.3.2024 kello 10.30 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.

 

Yhtiökokousaineisto:

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Tilintarkastuskertomus 2023

Palkitsemisraportti 2023

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2020

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2024

 

Sivu päivitetty 4.4.2024