;

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, johon kuuluu viisi yhtiökokouksen vuodeksi valitsemaa jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa.

Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää, jos hallitus niin päättää tai osakeyhtiölaki muutoin niin edellyttää.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Fingrid julkaisee yhtiökokouskutsun ja sen viitemateriaalin internetsivuillaan vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, Fingridin toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin 31.3.2023 kello 11.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki.

Yhtiökokousaineisto:

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Tilintarkastuskertomus 2022

Palkitsemisraportti 2022

Toimielinten palkitsemispolitiikka

 

Sivu päivitetty 11.4.2023