;
20.11.2019 15.23
Ajankohtaista

Uudistuksia Fingridin asiakastoimikuntiin

Fingridin asiakastoimikuntia uudistetaan vuodesta 2020 alkaen. Jatkossa toimikuntia on neljän sijaan kolme ja niiden tehtäviä on tarkennettu. Toimikunnat ovat neuvoa-antavia elimiä ja antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta sekä asiakkaille tarjottavista palveluista.  

Fingridin asiakastoimikuntien rakennetta ja tehtäviä uudistetaan. Toimikuntien rakenne muutetaan vastaamaan Fingridin uutta, entistä selkeämpää palvelujen jaottelua, jonka mukaan kaksi pääpalveluamme ovat kantaverkkopalvelut ja sähkömarkkinapalvelut.

Jatkossa toimikuntia on aiemman neljän sijaan kolme: neuvottelukunta, sähkömarkkinatoimikunta sekä kantaverkkotoimikunta, joka on kokonaan uusi ja muodostetaan yhdistämällä verkko- ja käyttötoimikunnat. Sähkömarkkinatoimikunta on tähän saakka tunnettu nimellä markkinatoimikunta. Myös sen tehtävää on tarkennettu. Neuvottelukunta jatkaa ennallaan.  

Toimikuntien toimintaperiaatteet säilyvät nekin ennallaan. Puheenjohtajana toimii nimetty jäsenistön edustaja, ja jäsenillä on kolmen vuoden kierto, minkä ansiosta toimintaan saadaan vuosittain uusia, tuoreita näkemyksiä.

Toimikuntien tehtävät

Fingridin toimikunnat ovat neuvoa-antavia elimiä, jotka toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja eri asiakasryhmien edustajien välillä. Näitä asiakasryhmiä ovat sähkön tuottajat, jakelijat, käyttäjät, myyjät ja muut sähkömarkkinatoimijat. Toimikunnat antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta ja asiakkaille tarjottavista palveluista. 

Neuvottelukunta antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöstä, liiketoiminnasta sekä palveluista. Yhtiöjärjestyksen mukaisen neuvottelukunnan nimeää Fingridin hallitus.

Kahdessa muussa toimikunnassa tuodaan ensisijaisesti asiakasnäkökulma kyseiseen palveluun. Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä on olla kehittämässä palvelua, jonka avulla varmistamme sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettavan ja tarpeita vastaavan sähkönsiirron kantaverkossa. Sähkömarkkinatoimikunnassa taas kehitetään palvelua, jossa tarjotaan sähkömarkkinatoimijoille yhtenäinen sähkökaupan tarjousalue Suomessa ja hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista.

Uuden kantaverkkotoimikunnan kokoonpano on julkaistu verkkosivuillamme osoitteessa www.fingrid.fi/toimikunnat. Kaikki toimikunnissa käsitellyt asiat ja kokousten pöytäkirjat julkaistaan samassa osoitteessa. 

Lisätietoa:

Jussi Jyrinsalo, Fingrid, jussi.jyrinsalo[at]fingrid.fi

Rami Saajoranta, Fingrid, rami.saajoranta[at]fingrid.fi

Lisätietoa Fingridin palvelujen uudistuksesta >