Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Fingrid Oyj:n 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Yhtiön kolme äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään toimikuntaan yhden jäsenen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi äänimäärältään suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 21.3.2019 alkaen ovat:

  • budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö, nimeäjä Suomen valtio
  • pääomasijoitusjohtaja Jukka Reijonen, Ilmarinen, nimeäjä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen
  • johtaja Erkko Ryynänen, OP, nimeäjä Aino Holdingyhtiö Ky

Toimikunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.