Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 2022

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 30.3.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Päivi Nerg, Hannu Linna ja Sanna Syri toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhani Järvi ja Esko Torsti ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Jukka Reijosen ja Sami Kurunsaaren valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Jukka Reijonen
Jukka Reijonen.

Jukka Reijonen, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Reijonen on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Aiemmin Reijonen on toiminut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran johtotehtävissä vuosina 2014 – 2018, Danske Bankin johtajana vuosina 2011 – 2013, The Royal Bank of Scotland Plc, Helsinki Branch:n johtotehtävissä vuosina 2007 – 2010, Kauphting Bank Oyj:n johtajana 2007, Kuntarahoitus Oyj:ssä eri tehtävissä vuosina 1994 – 2007 ja Postipankki Oy:ssä eri tehtävissä vuosina 1991 – 1994. Lisäksi Reijonen on Metsämassi Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä The Forest Companyn, Finsilva Oy:n, Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:n ja VT 7 Holding Oy:n hallituksen jäsen sekä Navidom Oy:n hallituksen varajäsen.


Sami Kurunsaari.

Sami Kurunsaari, energiatekniikan diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Kurunsaari on toiminut 2018 vuodesta alkaen CEO Nordics tehtävässä Landis+Gyr konsernissa, vastaten pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta. Aiemmin Kurunsaari on toiminut Relacom konsernin eri johtotehtävissä vuosina 2016–2018 ja 2012–2014, Schneider Electricin Suomen Energy liiketoiminnan johdossa vuosina 2014–2016, Suomen jakeluverkkojohtajana Fortum Distributionissa vuosina 2011–2012, johtajana ICECAPITAL Pankkiiriliikke Oy:ssä vuosina 2010–2011, sekä Eltel Networks konsernin eri johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla vuosina 2001–2010. Lisäksi Kurunsaari on Turun Tunnin Juna Oy:n ja Landis+Gyr Oy:n hallituksien jäsen.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Linna valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Päivi Nerg uudelleen varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Hannu Linna, Sanna Syri ja Sami Kurunsaari ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Päivi Nerg ja Jukka Reijonen ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä kummallakin on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1300 euro/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

****

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteina: 
Pörssitiedote 20.1.2022
Pörssitiedote 8.3.2022