;

Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme mukana edistämässä globaaleja vastuullisuustavoitteita. YK:n kestävän kehityksen 17:sta tavoitteesta (Sustainable Development Goals) edistämme osaltamme erityisesti energiaan, infrastruktuuriin ja ilmastotekoihin liittyviä tavoitteita.

Tutustu edistämiimme kestävän kehityksen tavoitteisin; valitse tavoite ja klikkaa allaolevaa kuvaa.  

 

Fingrid on vuonna 2016 allekirjoittanut YK:n Global Compact aloitteen ja sitou­tunut sen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvas­taisuuteen liittyviin periaatteisiin.

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudat­tamaan työssään yhtiön toimintaperiaatteita (Code of Conduct), joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact ­aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet.

Fingridin Vuosikertomus (linkki) toimii YK:n Global Compact ­aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) ­raporttina.