;
Yhteistyö ja kumppanuus

Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

  • Kantaverkkoyhtiönä toimintamme vaikuttaa moneen sidosryhmään ja vuorovaikutus asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi on tärkeää. Tämän merkitys korostuu entisestään, kun sähköä käytetään yhä enemmän päästöjen vähentämiseen muilla sektoreilla. Myös yhteistyö voimajohtoalueiden maanomistajien ja paikallisten ihmisten kanssa on meille tärkeää. Yhdistämme oman ydinosaamisemme parhaiden toimijoiden kanssa ja edistämme kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti hankintojemme kautta. Toimimme kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja teemme toimialayhteistyötä, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä oppilaitosyhteistyötä. Edistämme julkisen ja yksityissektorin välisiä
  • Tehostamme kestävän kehityksen tavoitteita useiden sidosryhmien kumppanuuksilla ja jaamme tietoa, asiantuntemusta ja teknologiaa kestävän kehityksen tavoitteiden tueksi (alatavoite 17.16*).
  • Kannustamme ja edistämme tehokkaita julkisia sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä kumppanuuksia (alatavoite 17.17*).


SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Yhtiön maine eri sidosryhmien keskuudessa, sidosryhmätutkimukset
  • Maanomistajien tyytyväisyys investointiprojektien hoitoon
  • Palvelutoimittajien halukkuus toimia Fingridin kanssa