Raportointi

Raportoimme yritysvastuusta osana vuosikertomusta. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet kansainvälisen yritysvastuun GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Raportoimamme tiedot on koottu vuosikertomuksen GRI-indeksiin s. 75 alkaen.

Olemme ottaneet huomioon myös valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnin sekä pörssien ESG-raportointioppaan vaatimukset. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2020 yritysvastuuraportointimme on ulkoisesti varmennettu.

Fingrid raportoi verojalanjäljestään eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi. Osingot maksetaan pääosin Suomen valtiolle ja suomalaisille eläke- ja vakuutusyhtiöille. Lisätietoa: Fingridin vuosikertomus, liiketoimintakatsaus > talous ja rahoitus s. 22 alkaen. 

Fingrid on ensimmäinen suomalainen yritys, joka laski liikkeelle vihreän joukkovelkakirjan, ns. green bondin vuonna 2017. Green bondilla rahoitetaan hankkeita, joilla arvioidaan olevan pitkäaikaisia nettopositiivisia ympäristövaikutuksia. Green bond -hankkeet liittävät Fingridin sähköverkkoon uusiutuvaa energiantuotantoa, vähentävät sähkön siirtohäviöitä tai luovat älykkäitä, energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Fingrid raportoi verkkosivuillaan sijoittajat-osiossa vuosittain Green bondilla rahoitettujen hankkeiden vaikutuksia erillisellä vaikuttavuusraportilla. Vuodesta 2019 alkaen näiden hankkeiden osalta raportoidaan myös vältettyjen epäsuorien hiilidioksidipäästöjen arvioitu määrä hiilidioksidiekvivalenttitonneina.