;

Hyvä hallintotapa

Fingridin hyvä hallintotapa perustuu avoimuuteen ja vastuulliseen toimintamalliin. Johtamisessa noudatetaan yhtiön toimintaan soveltuvien lakien, määräysten ja listayhtiöiden hallinnointikoodin vaatimuksia sekä yhtiössä päätettyjä periaatteita, politiikkoja ja ohjeistusta.

Vastuulliset ja eettiset liiketoimintatavat sekä hankintakäytännöt muodostavat Fingridin yritysvastuun käytännön perustan. Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaminen on vahvasti integroitu Fingridin johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Yrityskulttuurimme perustuu henkilöstön vahvaan sitoutumiseen yhtiön arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Koko työyhteisömme on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin, joita ohjaavat yhtiön toimintaperiaatteet, politiikat ja ohjeet. Vastuullisuus on olennainen osa Fingridin  strategiaa.

Vastuullisen toiminnan, hyvän hallintotavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet ja vaatimukset on keskeisiltä osiltaan määritelty hallituksen erikseen hyväksymissä yhtiön arvoissa, toimintaperiaatteissa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteissa.