;

Sosiaalinen vastuu

Sähköjärjestelmästä vastaavana kantaverkkoyhtiönä toimintamme vaikuttaa moniin sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on säilyttää kantaverkon siirtohinnoittelun edullisuus ja edistää Suomen kilpailukykyä. Toiminta pohjautuu arvoihin: avoimuuteen, rehtiyteen, tehokkuuteen ja vastuullisuuteen. Tiiviin sekä pitkäjänteisen asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön avulla edistetään tavoitetta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035. Toiminnan lähtökohtana on osaava henkilöstö, joka tunnistaa oman työnsä merkityksen asiakkaiden, yhtiön ja yhteiskunnan kannalta.

Fingridin perustehtävänä on turvata asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varma sähkö sekä olla mukana muovaamassa tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää. Työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä päivittäinen tehtävämme sähköjärjestelmän varmuuden edistämiseksi ovat merkityksellisiä. Fingridiläiset ovat tunnistaneet tämän ja pyrkivät tekemään työnsä vastuullisesti ja huolella.

Ilmastonmuutoksen hillintä sekä ilmastotavoitteiden saavuttaminen täytyy toteuttaa vaarantamatta sähköjärjestelmän toimintavarmuutta. Toimintavarma kantaverkko on toimivan yhteiskunnan edellytys. Fingrid siirtää luotettavasti ja varmasti sähköä, pitäen samalla huolta sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainosta. Koko maan laajuisessa sähkönsiirron suurhäiriössä taloudellinen haitta asiakkaille ja yhteiskunnalle olisi huomattava, suuruusluokaltaan 100 miljoonaa euroa tuntia kohden. Luku kertoo paljon siitä, kuinka suuri merkitys on sillä, että Fingrid onnistuu perustehtävässään.

Henkilöstön hyvinvointi heijastuu väistämättä myös asiakkaisiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin. Kantaverkkoyhtiönä vaikutamme useisiin tahoihin, joilla on erilaisia odotuksia toimintaamme kohtaan. Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotusten kuuleminen ja osallistaminen on tärkeä osa vastuullisia liiketoimintatapojamme. Kartoitamme sidosryhmien mielipiteitä säännöllisesti ja käymme vuoropuhelua sekä teemme yhteistyötä monin tavoin.   

Erityinen asemamme yhteiskunnassa velvoittaa meitä toimimaan huomattavan kustannustehokkaasti. Fingrid on tunnettu kustannustehokkuudestaan: kantaverkkomaksut ovat edullisimpien joukossa Euroopassa ja tästä pyrimme myös pitämään kiinni. Olemme vastuullinen veronmaksaja ja vahva investoija Suomessa työllistäen oman henkilökuntamme lisäksi vuosittain satoja ihmisiä. Kannamme vastuuta kantaverkon ja palvelutoimittajiemme turvallisuudesta ja haluamme varmistaa koko toimitusketjumme vastuulliset toimintatavat.

Yhteistyö voimajohtojen läheisyydessä asuvien maanomistajien ja naapurien kanssa on meille tärkeää. Viestimme maanomistajille aktiivisesti  ja autamme heitä tunnistamaan voimajohtohankkeeseen vaikuttamisen paikat.

Fingridin keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuskanavat on esitetty vuosikertomuksessa osiossa Yritysvastuu > Sosiaalinen vastuu