Sosiaalinen vastuu

Fingridin toiminnan lähtökohtana on osaava henkilöstö, joka tunnistaa oman työnsä merkityksen asiakkaiden, yhtiön ja yhteiskunnan kannalta. Arvojemme mukaisesti toimimme avoimesti, rehdisti ja vastuullisesti vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Tiiviin ja pitkäjänteisen asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön avulla pystymme edistämään tavoitetta ilmastoneutraalista Suomesta. Tavoitteenamme on säilyttää kantaverkon siirtohinnoittelu edullisena ja siten edistää Suomen kilpailukykyä.

Yritysvastuumme perustana on avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tuloksellinen työyhteisö, jossa osaava henkilöstö voi hyvin turvallisessa ympäristössä. Henkilöstön hyvinvointi heijastuu väistämättä myös asiakkaisiin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin. Kantaverkkoyhtiönä vaikutamme useisiin tahoihin, joilla on erilaisia odotuksia toimintaamme kohtaan. Henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotusten kuuleminen ja osallistaminen on tärkeä osa vastuullisia liiketoimintatapojamme. Kartoitamme sidosryhmien mielipiteitä säännöllisesti ja käymme vuoropuhelua sekä teemme yhteistyötä monin tavoin.   

Erityinen asemamme yhteiskunnassa velvoittaa meitä toimimaan huomattavan kustannustehokkaasti. Fingrid on tunnettu kustannustehokkuudestaan: kantaverkkomaksut ovat edullisimpien joukossa Euroopassa ja tästä pyrimme myös pitämään kiinni. Olemme vastuullinen veronmaksaja ja vahva investoija Suomessa työllistäen oman henkilökuntamme lisäksi vuosittain satoja ihmisiä. Kannamme vastuuta kantaverkon ja palvelutoimittajiemme turvallisuudesta ja haluamme varmistaa koko toimitusketjumme vastuulliset toimintatavat.

Yhteistyö voimajohtojen läheisyydessä asuvien maanomistajien ja naapurien kanssa on meille tärkeää. Viestimme maanomistajille aktiivisesti  ja autamme heitä tunnistamaan voimajohtohankkeeseen vaikuttamisen paikat.

Fingridin keskeiset sidosryhmät ja vuorovaikutuskanavat on esitetty vuosikertomuksessa osiossa Yritysvastuu > Sosiaalinen vastuu