Yritysvastuun periaatteet

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhtiön vastuullisuusperiaatteita, joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Fingrid on sitoutunut Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyviin periaatteisiin. Osana vastuullisuusperiaatteitamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Olemme sitoutuneet eettisiin periaatteisiin myös tekoälyn käytössä.

Fingridin ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissa vastuullisilla hankintakäytännöillä on vaikuttavuutta. Hankinnoissa sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin, joiden toteutumista valvotaan riskiperusteisesti (katso lisää auditoinneista vuosikertomuksestamme).

Fingridin johtoryhmän edustajat keskustelevat yritysvastuusta
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje