;

Yritysvastuun periaatteet

Fingrid on sitoutunut vastuullisiin ja eettisiin toimintatapoihin kestävän kehityksen edistämiseksi. Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhtiön toimintaperiaatteita (Code of Conduct), joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Fingrid on sitoutunut Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyviin periaatteisiin vuodesta 2016. Osana toimintaperiaatteitamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Olemme sitoutuneet eettisiin periaatteisiin myös tekoälyn käytössä.

Ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeva asianmukaisen huolellisuuden periaate on ollut osa Fingridin toimintaperiaatteiden soveltamista jo pitkään. Varovaisuusperiaate on kirjattuna Fingridin toimintaperiaatteisiin.

Fingridin ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissa vastuullisilla hankintakäytännöillä on vaikuttavuutta. Hankinnoissa palvelu- ja tavarantoimittajilta edellytetään sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin toimittajille (Supplier Code of Conduct), joiden toteutumista valvotaan riskiperusteisesti (katso lisää auditoinneista vuosikertomuksestamme).

Fingridin johtoryhmän edustajat keskustelevat yritysvastuusta
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

MicrosoftTeams-image (17).png