;
Edullista ja puhdasta energiaa

Edullista ja puhdasta energiaa

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

  • Turvaamme yhteiskunnalle varman sähkön ja edullisen siirtohinnoittelun kantaverkossa. Yhteiskunnan vaatimus häiriöttömän sähkön saamiseksi vahvistuu ja sähköhuollon vakavat häiriöt ovat suurimpia turvallisuusuhkia. Investoinneillamme parannamme sähkönsiirron luotettavuutta sekä kehitämme kantaverkkoa ja sähkömarkkinoita ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Turvaamme myös toimivat sähkömarkkinat ja olemme sähkömarkkinapalveluiden edelläkävijä. Vahvan kantaverkon avulla sähkön tukkuhinta on kaikkialla sama Suomessa, mikä osaltaan mahdollistaa investoinnit koko maan alueelle.
  • Pyrimme varmistamaan edulliset, luotettavat ja uudenaikaiset energiapalvelut (alatavoite 7.1*).
  • Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian osuutta investoimalla kantaverkkoihin päästöttömän tuotannon liittämiseksi (alatavoite 7.2*).
  • Tavoitteemme on energiatehokkuuden parantuminen sekä olla energiatehokas kaikessa toiminnassamme (alatavoite 7.3*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Sähkönsiirtovarmuus kantaverkossa, %
  • Suomen pysyminen yhtenä sähkön hinta-alueena
  • Tuulivoiman liittäminen kantaverkkoon, MW
  • Kustannusten kehitys suhteessa yleiseen hintatasoon

*Mukautettu alatavoitteen perusteella