;
Ilmastotekoja

Ilmastotekoja

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

  • Sähkön tuotantorakenteen muutos uudistaa sähköjärjestelmäämme ja edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan vahvaa ja siirtokykyistä Mahdollistamme puhtaan energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon. Varmistamme järjestelmäreservien riittävyyden myös tulevaisuudessa ja valmistaudumme joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen samalla kun kehitämme sähkömarkkinoita ilmastoneutraalin sähköjärjestelmän tarpeisiin. Minimoimme sähkönsiirrossamme tapahtuvia, ilmastovaikutusta aiheuttavia energiahäviöitä.
  • Integroimme ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet Fingridin toimintaperiaatteisiin, strategiaan ja suunnitteluun (alatavoite 13.2*).
  • Parannamme ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää koulutusta ja lisäämme tietämystä ilmastonmuutoksesta (alatavoite 13.3*).

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • SF6-päästöt, %
  • Siirtohäviöiden CO2-päästöt, tCO2-ekv
  • Energiatehokkuus, energiansäästö, MWh