;
Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Tavoite 5:  Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

  • Tavoitteemme on taata yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja vähentää eriarvoista kohtelua. Kohtelemme kaikkia kunnioittavasti ja reilusti Fingridin toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja varmistamme tasapuoliset toimintatavat kaikille. Olemme sitoutuneet edistämään monimuotoisuutta kaikessa toiminnassamme. Fingrid kohtelee henkilöstöään ja kaikkia yhteistyökumppaneitaan syrjimättömästi iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta taustasta, taloudellis-sosiaalisesta asemasta tai siviilisäädystä
  • Pyrimme omalta osaltamme ehkäisemään ja torjumaan syrjintää (alatavoite 5.1*).
  • Fingrid takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun kaikille työntekijöilleen (alatavoite 5.5*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Ei syrjintätapauksia
  • Henkilöstörakenteen monimuotoistuminen