;
Vastuullista kuluttamista

Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

  • Sitoutamme palvelu- ja tavarantoimittajamme yritysvastuun vaatimuksiimme ja varmistamme myös niiden toteutumista. Kierrätämme työmaillamme muodostuvat purkumateriaalit ja minimoimme jätteemme niin työmailla kuin toimistoillamme. Haemme myös uusia kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden ratkaisuja.
  • Pyrimme varmistamaan ympäristön kannalta kestävää kemikaalien ja jätteiden käsittelyä niiden koko elinkaaren ajan ja vähentämään merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida (alatavoite 12.4*).
  • Pyrimme vähentämään merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin (alatavoite 12.5*).
  • Kannustamme yhtiöitä omaksumaan kestäviä käytäntöjä (alatavoite 12.6*).
  • Edistämme omalta osaltamme kestäviä hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti (alatavoite 12.7*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Kierrätysaste, %
  • Hyötykäyttöaste, %
  • Hankintaketjun vastuullisuus, poikkeamat auditoinnin jälkeen