;
Maanpäällinen elämä

Maanpäällinen elämä

Tavoite 15: Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.

  • Arvioimme toimintamme ympäristövaikutukset huolella. Haluamme vähentää voimajohtohankkeidemme haitallisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja maankäytölle.  Haluamme myös edistää voimajohtoalueiden turvallista hyödyntämistä ja niiden luonnon monimuotoisuutta. Sitoutamme palvelu- ja tavarantoimittajamme ympäristövastuullisiin toimintatapoihimme.
  • Suojelemme maa- ja vesiekosysteemejä ja niiden tarjoamia palveluja sekä turvaamme niiden kestävää käyttöä (alatavoite 15.1*).
  • Ryhdymme toimenpiteisiin luontaisten elinympäristöjen turmeltumisen vähentämiseksi, luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi sekä niiden sukupuuttoon kuolemisen estämiseksi (alatavoite 15.5*).
  • Otamme käyttöön menetelmiä, joilla voidaan estää ja merkittävästi vähentää haitallisten vierasperäisten lajien vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeihin sekä pitää ensisijaisten lajien määrä kurissa tai karsia niitä (alatavoite 15.8*).
  • Integroimme ekosysteemiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvät arvot Fingridin suunnitteluun ja kehitysprosesseihin (alatavoite 15.9*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Luonnon monimuotoisuutta edistävien hankkeiden toteutus
  • Vanhojen voimajohtoalueiden hyödyntäminen, %
  • Verkon siirtokykyä lisäävien ratkaisujen käyttöönotto
  • Ympäristöpoikkeamat