;
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

  • Ylläpidämme ja kehitämme yhteiskunnalle kriittisen tärkeää sähkönsiirron infrastruktuuria asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kantaverkon kehittämisohjelmamme mittavat investoinnit työllistävät palvelutoimittajiamme useiden satojen henkilötyövuosien edestä. Työllistämisvaikutuksemme ohjautuvat laajalle alueelle, kun investoimme koko Suomen alueelle ja ostamme sähköverkon rakennus- ja kunnossapitopalvelut ulkopuolisilta palvelutoimittajilta. Olemme aktiivisia kansainvälisessä yhteistyössä ja innovoinnissa, kun alalla kehitetään tulevaisuuden teknologioita. Innovoimme yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa, mukaan lukien varhaisen nk. startup-vaiheen yritykset, luodaksemme myös mahdollisuuksia uudelle kaupalliselle liiketoiminnalle yhtiömme rakentamalle infrastruktuurialustalle.
  • Kehitämme laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten kansallista ja rajat ylittävää infrastruktuuria, taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille (alatavoite 9.1*).
  • Pyrimme uudistamaan infrastruktuuria kestävän kehityksen mukaiseksi, tehostamaan resurssien käyttöä ja lisäämään puhtaiden sekä ympäristöystävällisten teknologioiden ja tuotantoprosessien käyttöönottoa (alatavoite 9.4*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Kantaverkon hankkeiden valmiusasteet, %
  • Asiakastyytyväisyys, cNPS
  • Kantaverkkomaksujen edullisuus, ENTSO-E hintavertailu