;
Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

  • Fingrid torjuu harmaata taloutta sekä kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, kuten kiristyksestä ja lahjonnasta. Lisäksi Fingridissä on käytössä useita toiminta­malleja mahdollisen korruption, lahjonnan ja muiden taloudellisten väärinkäytösten estämiseksi liittyen muun muassa varojen käyttöön, vieraanvaraisuuden vastaanot­tamiseen, sitoumusten tarkistamiseen, vastapuolitarkastuksiin ja pakoteseuran­taan. Tämän varmistamme ajantasaisin periaattein, ohjeistuksin sekä perehdy­tyksin.
  • Torjumme aktiivisesti korruptiota ja lahjontaa (alatavoite 16.5*).
  • Edistämme tehokkaita, vastuullisia ja läpinäkyviä toimintatapoja (alatavoite 16.6*).


SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Verojen maksu Suomen yhteisöveroasteen mukaisesti
  • Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta
  • Periaatteiden ja politiikkojen päivitys vuosikellon mukaisesti
  • Riskeihin varautuminen ja jatkuvuusharjoittelu
  • Liiketoimintakriittisen ja henkilödatan suojaus
  • Luottoluokitus
  • Osingonmaksukyky