;
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.

  • Edistämme osaltamme teknologian uudistamista ja innovaatioita sekä Vaikutamme myös Suomen kilpailukykyyn varmalla ja edullisella sähköllä. Haluamme olla Suomen parhaita työpaikkoja, tukipilarinamme hyvinvoiva työyhteisö. Edistämme vastuullisia liiketoimintatapoja koko toimitusketjussamme.
  • Parannamme resurssitehokkuutta ja edistämme kiertotaloutta (alatavoite 8.4*).
  • Ryhdymme toimiin pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan poistamiseksi (alatavoite 8.7*).
  • Suojaamme työelämän oikeuksia ja takaamme turvallisen työympäristön kaikille työntekijöille, mukaan lukien siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja epävarmassa työsuhteessa oleville (alatavoite 8.8*).

 

SDG-tavoitteeseen liittyvä Fingridin seuraama mittari tai tavoite:

  • Henkilöstötutkimuksen tulos Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa
  • Alhaiset sairauspoissaolot eikä ennenaikaisia eläköitymisiä
  • Työtapaturmataajuus, LTIF
  • Kantaverkon turvallisuus, vahinkojen määrä ulkopuolisille
  • Vihreän rahoituksen määrä yhtiön rahoitusjärjestelyissä