;

VD och ledningsgruppen

Verkställande direktören

Verkställande direktören sköter bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens anvisningar. Verkställande direktören är ordförande för dotterbolagens styrelser och svarar för bolagets operativa ledning med hjälp av ledningsgruppen. Villkoren för verkställande direktörens anställning anges i ett separat vd-avtal som godkänts av styrelsen. De ekonomiska förmånerna enligt vd-avtalet beskrivs i löne- och arvodesutredningen. Verkställande direktören är inte styrelsemedlem.

Ledningsgruppen

Roll:

 • stöder verkställande direktören i ledningen av bolaget och i beslutsfattandet
 • stöder medlemmarna i bolagets ledningsgrupp i beslutsfattandet
 • behandlar betydande beslut på bolagsnivå

 

Uppgifter:

 • definiering, förverkligande och övervakning av strategin enligt fyra synvinklar
 • kommunikation av strategin och förankring av den hos personalen
 • uppgörande av verksamhetsplan och budget
 • ekonomistyrning och riskhantering
 • resursplanering, -anskaffning och -styrning
 • extern kommunikation och PR-verksamhet
 • beredning av ärenden för styrelsen
 • utveckling av ledningsgruppens arbete.


Ledningsgruppen består utöver verkställande direktören av Timo Kiiveri, Jussi Jyrinsalo, Marina Louhija, Tiina Miettinen, Jan Montell, Reima Päivinen, Asta Sihvonen-Punkka och Kari Suominen.

 

Jukka Ruusunen

VD, teknologie doktor, f. 1958
VD sedan 2007
Medlem i ledningsgruppen sedan 2007, i bolaget sedan 2007

Tidigare arbetsuppgifter

Fortum Power and Heat Oy, utvecklingsdirektör 1999-2006
Imatran Voima Oy, expert 1996-1999
Tekniska högskolan, olika arbetsuppgifter 1982-1996
Helsingfors handelshögskola, olika arbetsuppgifter 1982-1996
Helsingfors handelshögskola, biträdande professor 1995

Förtroendeuppdrag

ENTSO-E Assembly, medlem 2019-
Försörjningsberedskapsrådet, styrelseordförande 2018-
Fingrid Datahub Oy, styrelsemedlem 2016-
ENSTO Oy, styrelsemedlem 2016-
Akademin för Tekniska Vetenskaper, medlem 2010-
Finextra Oy, styrelseordförande 2009-
Aalto-universitetets Tekniska högskola, docent 1995-
Aalto-universitetets handelshögskola, docent 1996-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Jussi Jyrinsalo

teknologie licentiat, f. 1964
Direktör sedan 2005, ansvarar för systemutveckling
Medlem i ledningsgruppen sedan 2003, i bolaget sedan 1997

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, olika arbetsuppgifter 1997-2005
IVO Voimansiirto Oy, olika arbetsuppgifter 1993-1997
Villmanstrands tekniska högskola, biträdande professor 1992-1993
Tammerfors tekniska högskola, olika arbetsuppgifter 1989-1992

Förtroendeuppdrag

Fingrid Datahub Oy, styrelsemedlem 2020-
Metropolia, rådgivande styrelse för el- och automationsteknik 2020-
Nordisk nätplaneringsutskottet, medlem 2016-
Finsk Energiindustri rf, medlem i nätutskottet 2015-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Timo_Kiiveri_004.jpg

Timo Kiiveri

Diplomingenjör, MBA, HHJ, f. 1967
Direktör sedan 2019, egendomsförvaltning

Medlem i ledningsgruppen sedan 2019, i bolaget sedan 2019

Tidigare arbetsuppgifter

Empower Oyj, direktör för affärsområdet Power (President) 2012–2019
Empower PN Oy, verkställande direktör (Managing Director) 2014–2019
Empower Baltia, verksamhetsdirektör 2014–2019
Empower Oyj, medlem i koncernens ledningsgrupp 2012–2019

Fingrid Abp, olika arbetsuppgifter 1997–2012
Imatran Voima Oy och IVO Voimansiirto Oy, olika arbetsuppgifter 1991–1997

Förtroendeuppdrag

FoxDo Advisory Board, medlem 2020-
Vipetec Oy, vice styrelsemedlem 2016-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Marina Louhija

JK, Executive MBA, f. 1968
Direktör för juridiska ärenden sedan 2013, juridiska ärenden och administration, compliance och företagsansvar 

Medlem i ledningsgruppen sedan 2017, anställd i bolaget sedan 2009
Styrelsens sekreterare sedan 2013

Tidigare uppdrag

Fingrid Abp, förvaltningschef 2009-2013
Sonnenschein, Attorneys Ltd/Chicago, visiting lawyer, 2000
Roschier Advokatbyrå Ab, advokat, Specialist Counsel 1994-2009

Centrala förtroendeuppdrag

Helsingin seudun kauppakamari, medlem i Delegation Grupp 2020-
Fingrid Datahub Oy, styrelsemedlem 2016-
ENTSO-E, medlem i juridik- och regleringskommittén 2013-

Övriga uppgifter

Finextra Oy, verkställande direktör 2018-

Inga aktieinnehav i bolaget eller i andra bolag i samma koncern.

 

Tiina Miettinen

politices magister, ekonomie magister, f.1963
Direktör sedan 2013, personnel och kommunikation
Medlem i bolaget sedan 2007

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, chef, kommunikation 2007-2013
Finlands Bostadsmässas, 2004-2007
Finlands Fastighetsförbund rf, 2003-2004
Akava ry, 1996-2003

Förtroendeuppdrag

Finextra Oy, styrelsemedlem 2018-
Finsk Energiindustri rf, medlem i arbetsmarknadsutskottet 2016-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Jan Montell

ekonomie magister, f. 1968
Ekonomi- och finansdirektör (CFO) sedan 2013
Medlem i ledningsgruppen sedan 2013

Tidigare arbetsuppgifter
Finextra Oy, verkställande direktör 2014-2017
KPMG, affärsledningskonsult, partner 2007-2013
Stradea Consulting, affärsledningskonsult, partner, VD 2002-2007
Trema, affärsledningskonsult, senior manager 2000-2001
Ernst & Young, affärsledningskonsult, senior manager 1996-2000
Coopers & Lybrand, affärsledningskonsult, manager 1994-1996
Schildts Förlag, ekonomichef 1992-1993

Förtroendeuppdrag

TSO Holding AS, styrelsemedlem 2020-
Pohjola Rakennus Suomi Oy, styrelsemedlem, ordförande för revisionsutskottet 2019-
Landskapens lokalcentral Ab, styrelsemedlem 2018-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Reima Päivinen

diplomingenjör, f. 1958
Direktör sedan 2005, ansvarar för driften
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005, i bolaget sedan 1997

Tidigare arbetsuppgifter

Fingrid Oyj, balansservicechef 2000-2005
Fingrid Oyj, utvecklingschef 1997-2000
Imatran Voima Oy och IVO Voimansiirto Oy, olika arbetsuppgifter 1983

Förtroendeuppdrag


Finextra Oy, styrelsemedlem 2009-
Voimatalouspooli, ordförande 2009-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Asta Sihvonen-Punkka

ekonomie licensiat, forstmästare, f. 1962
Vice verkställande direktör sedan 2019, ansvarar för marknadsutveckling
Medlem i ledningsgruppen sedan 2016, i bolaget sedan 2016

Tidigare arbetsuppgifter

Kommunikationsverket, generaldirektör 2011-2015
Energimarknadsverket (Energiverket), överdirektör 2002-2011
Energimarknadsverket (Sähkömarkkinakeskus), direktör 1998-2002

Förtroendeuppdrag

Gasgrid Finland Oy, styrelsemedlem 2020-
ANS Finland Oy, styrelemedlem 2017-
eSett Oy, styrelsemedlem 2016-

Övriga uppgifter

Fingrid Datahub Oy, verkställande direktör 2018- 

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Kari Suominen

diplomingenjör, MBA, f. 1964
IT-direktör sedan 2013
Medlem i ledningsgruppen sedan 2013, i bolaget sedan 2013

Tidigare uppgifter

Ahlstrom Oyj, IT -direktör 2009
Konecranes, IT -direktör 2002
STERIS Finn-Aqua, produktionsdirektör 1997
Aquamaster-Rauma, Aquamaster-Rauma Korea Ltd, flera uppgifter 1989

Förtroendeuppdrag

DigiFinland Oy, styrelsemedlem 2020-
ENTSO-E Digital committee, medlem 2020-
eSett Oy, suppleant 2016-

Inga aktieinnehav i bolaget eller andra bolag i samma koncern.

 

Delegation

Bolagsledningen biträds av en delegation med 10–12 medlemmar som har utsetts av styrelsen. Delegationen verkar som ett beredningsorgan och ett diskussionsforum, främst i frågor som gäller bolagets kundgränssnitt. Delegationsmedlemmarnas mandatperiod är i regel tre år. Delegationen har en bred representation av Fingrids kunder och aktörerna på elmarknaden. Delegationen är inte ett beslutande organ.

 

25 februari 2019