;

Insider administration

​Fingrid följer EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och EU:s förordning nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (REMIT) samt reglering som hänför sig till dessa förordningar. Fingrid följer Nasdaq Helsingfors insideranvisning till de delar denna gäller emittenter av masskuldebrev.

Fingrid följer dessutom gällande bestämmelser i anvisningar från Central Bank of Ireland (CBI), Financial Conduct Authority (FCA, Storbritannien) och Finansinspektionen om förvaltning och hantering av insiderinformation samt Fingrid Abp:s insideranvisning som godkänts av Fingrids styrelse.

Närmare information om insiderförvaltningens centrala förfaringssätt beskrivs i bolagsstyrningsrapporten (på engelska).

 

Uppdaterad 2.3.2023