;

Kausi 1/2007 - 2/2011

Sähkön toimitusvarmuuden turvaava laki, jolla mahdollistettiin sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan poistumisuhan alaisen lauhdevoimakapasiteetin käyttövalmiuden ylläpito, oli voimassa 15.12.2006–28.2.2011. Lain perusteella Fingridin tehtävänä oli ylläpitää järjestelmää.

Tehoreservin ylläpidossa mukana olevat lauhdevoimalaitokset pidettiin talvikaudella (1.2.–28.2.) enintään 12 tunnin valmiudessa ja tuottajilla oli velvollisuus tarjota huippukulutuskaudella sähköä markkinoille järjestelmän sääntöjen mukaisella tavalla tai ne voitiin käynnistää Fingridin toimesta, kun tehotasapainon ylläpito sitä edellytti.
Suomessa ja Ruotsissa oli käytössä yhteiset periaatteet tehoreservikapasiteetin tarjoamiseksi Elspot-markkinoille. Tehoreservikapasiteetti aktivoitui Elspot-markkinoilla vasta kaupallisten Elspot-tarjousten jälkeen. Tällöin tehoreservin aktivoituminen ei tarpeettomasti häirinnyt sähkömarkkinoiden toimintaa ja kaupalliset Elspot-tarjoukset asettivat markkinoille hintatason myös tehoreservin aktivoituessa.

Järjestelmän ylläpito rahoitettiin lakiin perustuvilla erillisillä maksuilla, joita Fingrid oli oikeutettu keräämään siirtopalveluiden käyttäjiltä perittävien maksujen yhteydessä.

Vuosina 2007-2008 järjestelyn vuosikustannuksista puolet kohdistettiin kantaverkkosiirrolle ja puolet sähköntuonnille Venäjältä ja Virosta. Energiamarkkinaviraston ratkaisun mukaisesti kantaverkkosiirron osuus kohdistettiin kantaverkkosopimuksen mukaiselle sähkön tuotannolle.

Tehoreservilain loppuajalle 1.1.2009–28.2.2011 järjestelyn kustannukset kohdistettiin Suomen sähkönkulutukselle Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaisesti.

Tehoreservijärjestelyssä olivat mukana Nokian Lämpövoima Oy:n voimalaitos Mussalo 2, PVO-Huippuvoima Oy:n voimalaitos Vaskiluoto 3 sekä PVO-Lämpövoima Oy:n voimalaitos Kristiina 1. Voimalaitosten yhteisteho oli 600 MW.

Lisätietoja aiheesta

Jonne Jäppinen

Yksikön päällikkö
puh. 030 395 4225

Kaija Niskala
palvelupäällikkö
puh. 030 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi