;

Tehoreservin ylläpito

Tehoreservin ylläpito 1/2010-2/2011

Tehoreservimaksut

0,14 €/MWh 1.-28.2.2011
0,10 €/MWh 1.11.2010-31.1.2011
0,19 €/MWh 1.1.-31.10.2010

Vuoden 2010 tammi-helmikuun aikana tehoreservikapasiteetti aktivoitui kahtena päivänä vuorokausimarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa. Tehoreservitarjouksia aktivoitui Suomessa 8.1.2010 enimmillään 45 MW ja Ruotsissa 145 MW klo 8-11 välisenä aikana. Mussalo 2:n voimalaitos käynnistettiin ja sillä tuotettiin myös osa Ruotsin tehoreservitarpeesta.

Tehoreservitarjouksia aktivoitui Suomessa 22.2.2010 enimmillään 57 MW ja Ruotsissa 172 MW klo 9-12 välisenä aikana. Tehoreservi käynnistettiin kokonaisuudessaan Ruotsissa eikä tehoreservilaitoksia tällöin käynnistetty Suomessa.

Tehoreservin ylläpito vuonna 2009

Tehoreservimaksut

1.1.-31.3.2009: 0,15 €/MWh
1.4.-31.10.2009: 0,18 €/MWh
1.11.-31.12.2009: 0,19 €/MWh

Tehoreservitarjouksia aktivoitui joulukuussa vuorokausimarkkinoilla yhdellä tunnilla Suomessa ja Ruotsissa. 17.12.2009 aktivoitui Suomessa 16,5 MW ja Ruotsissa 40,5 MW klo 18-19 välisenä aikana. Tehoreservi käynnistettiin kokonaisuudessaan Ruotsissa eikä tehoreservilaitoksia käynnistetty Suomessa.

Huippuvoiman (tehoreservin) ylläpito vuonna 2008

Tehoreservimaksut

  • tuotanto 0,07 €/MWh
  • tuonti 0,40 €/MWh

Vuonna 2008 tehoreservikapasiteetti ei aktivoitunut Elspot-markkinoilla, eikä tehoreservilaitoksia käynnistetty kertaakaan.

Huippuvoiman (tehoreservin) ylläpito vuonna 2007

Huippuvoiman maksut

  • tuotanto 0,07 €/MWh
  • tuonti 0,40 €/MWh

Fingrid käynnistytti helmikuussa tehoreservijärjestelmään kuuluvan Mussalo 2-laitoksen kerran varmistamaan tehotasapainon ylläpitoa.