;

Tehoreservi 2017

1 - 3/2017

Laskutusjakson 1.1. - 31.3.2017 kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 1,832 M€ ja vastaava sähkön kokonaiskulutus oli 22 909 626 MWh. Tämä vastaa laskennallista yksikköhintaa 0,080 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tällä tarkastelujaksolla.

4-6/2017

Laskutusjakson 1.4.-30.6.2017 kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 1,706 M€ ja vastaava sähkön kokonaiskulutus oli 18 506 756 MWh. Tämä vastaa laskennallista yksikköhintaa 0,092 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tällä tarkastelujaksolla. Sähkön kulutusjoustoon osallistuva Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan talvikautta. Epäkäytettävyysjakso vähensi sen osalta maksettavaa korvausta noin 9 prosenttia.

Joulukuu 2017

Laskutusjakson 1.-31.12.2017 kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 4,71 M€. Kustannukset kohdistetaan joulukuun arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 212 195 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,465 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty joulukuussa. Sähkön kulutusjoustoon osallistuva Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 10 prosenttia. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Laskutuskäytäntö 1.7.2017 - 30.6.2020

Tällä tehoreservikaudella tehoreservin käyttövalmiuden ylläpitokorvaukset laskutetaan talvikauden arkipäivien 1.12. - 28.2. ja päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutuksen mukaan. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä. Mikäli tehoreservi aktivoidaan talvikauden aikana, aktivoinnista aiheutuvat kustannukset kohdistetaan talvikauden arkipäivien päivätuntien sähkönkulutukselle.

Jos tehoreserviä ei ole tarpeen käynnistää talvikauden ulkopuolella, asiakkaalle ei lähetetä tehoreservilaskua. Mikäli tehoreserviä tarvitaan, kustannukset kohdistetaan kyseisen käynnistyskuukauden sähkönkulutukselle. Esimerkiksi lokakuussa mahdollisesti käynnistyvän tehoreservin aktivointikustannukset kohdistetaan lokakuun kaikille sähkönkulutuksen tunneille ja lasku lähetetään asiakkaille marraskuun alussa.

Uuden laskutuskäytännön mukaisesti ensimmäinen tehoreservilasku laskutettiin joulukuun 2017 sähkön kulutuksen perusteella ja laskut lähetettiin asiakkaille tammikuun alussa 2018.

Tehoreservijärjestelmän ylläpidosta aiheutuvat kiinteät kustannukset seuraavalla tehoreservikaudella ovat Energiaviraston tekemän kilpailutuksen perusteella noin 13,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tehoreservijakson kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös tehoreservijärjestelmän aktivointikustannukset, Fingridin hallinnointikulut sekä kohtuullinen korvaus järjestelmän hoitamisesta. 

Laskutuskäytäntö 1.7.2015 - 30.6.2017

Edellisen tehoreservikauden aikana tehoreservijärjestelmän ylläpitoon tarkoitetut maksut laskutettiin vuosineljänneksittäin.

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla laskutus tehtiin tammi - maaliskuussa ja huhti - kesäkuussa neljännesvuosittain. Maksut maksettiin voimalaitosyksiköille ja sähkön kulutuksen joustoon kykeneville kohteille sähkömarkkinaviranomaisen hankintapäätöksen määrittelemän korvauksen mukaisesti jälkikäteen kolmen kuukauden jaksoissa.