;

Tehoreservi 2023

Tammikuu ja helmikuu 2023

Energiaviraston tekemän päätöksen mukaan tehoreservijärjestelyyn ei valittu kapasiteettia kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023. Fingrid Oyj:n tulee ylläpitää valmiutta järjestelyn käyttöönottoon lainsäädännön velvoittamalla tavalla vaikka järjestelmään ei olisi varattu kapasiteettia tai sille ei olisi käyttöä yksittäisille kausille. Tästä muodostuvat kulut laskutetaan kantaverkkoon liittyneiden asiakkaiden sähkönkulutukselta.

Tehoreservikauden 1.11.2022 – 30.10.2023 kustannukset laskutetaan takautuvasti yhdellä laskulla. Laskussa on eriteltynä kunkin talvikuukauden (joulukuu, tammikuu ja helmikuu) energiamäärät. Kustannukset kohdistetaan talviarkipäivien päivätuntien klo 7.00–21.00 sähkönkulutukselle.

Koko laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 0,072 M€. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän päivätuntien kulutusmaksun energiamäärä eli yhteensä 9 095 536 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 0,008 €/MWh.