;

Period 1/2007-2/2011

Den lag som tryggde leveranssäkerheten av el och som gav möjlighet att upprätthålla driftsberedskapen för den kondenskraftkapacitet som hotas av nedläggning och som säkerställde balansen mellan elproduktionen och elförbrukningen var i kraft från den 15 december 2006 till och med den 28 februari 2011. Enligt denna lag var det Fingrids uppgift att upprätthålla systemet.

De kondenskraftverk som ingår i upprätthållandet av effektreserven hålls i högst 12 timmars beredskap under vintersäsongen. Producenterna är skyldiga att bjuda ut el på marknaden under toppförbrukningsperioden enligt de regler som gäller. Alternativt kan de startas på uppdrag av Fingrid när upprätthållandet av elbalansen kräver detta.

Fingrid och Svenska Kraftnät tillämpar gemensamma principer för utbudet av effektreserven på Elspotmarknaden. Effektreserven aktiveras på Elspotmarknaden först efter de kommersiella Elspotbuden. På detta sätt orsakar aktiveringen av effektreserven ingen onödig störning på elmarknaden och de kommersiella Elspotbuden fastställer marknadens prisnivå även när effektreserven aktiveras.

Arrangemanget för upprätthållande av effektreserven finansieras med lagstadgade särskilda avgifter som Fingrid har rätt att samla in av dem som använder överföringstjänsterna i samband med de avgifter som tas ut för tjänsterna.

Upprätthållande av effektreserv omfattar följande kraftverk: Mussalo 2 som ägs av Nokian Lämpövoima Oy, Vaskiluoto 3 som ägs av PVO-Huippuvoima Oy och Kristiina 1 som ägs av PVO-Lämpövoima Oy. Den sammanlagda effekten är 600 MW.

Mer information

Jonne Jäppinen

tfn. +358 30 395 4225

Kaija Niskala

servicechef
tfn. +358 30 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi