;

Tehoreservi 2019

Joulukuu 2019

Laskutusjakson 1.-31.12.2019 kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  4,77 M€. Kustannukset kohdistetaan joulukuun arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 221 663 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,480 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty joulukuussa. Sähkön kulutusjoustoon osallistuvat Suomenojan lämpöpumppu ja Katri Valan lämpöpumppu olivat epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 20 prosenttia ja Katri Valan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 3 prosenttia. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähennyksistä lopulliset päätökset.

Helmikuu 2019

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 4,66 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 228 040 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,443 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty helmikuussa. Katri Valan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Katri Valan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 13 prosenttia.
Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 27 prosenttia. 

Varmistuakseen voimalaitosyksiköiden 12 tunnin käynnistysvalmiudesta Fingridillä on mahdollisuus koekäyttää voimalaitoksia kerran talvikaudessa. Fingrid toteutti tämä kaikille voimalaitoksille helmikuussa ja Haapaveden voimalaitoksen osalta käyttöönotto viivästyi. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Haapaveden voimalaitokselle maksettavaa korvausta noin prosentin. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähentämisestä lopulliset päätökset.

Tammikuu 2019

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  4,69 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli  3 972 801 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,180 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tammikuussa. Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 9 prosenttia. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähentämisestä lopulliset päätökset.