;

Tehoreservi 2018

Joulukuu 2018

Laskutusjakson 1.-31.12.2018 kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  4,65 M€. Kustannukset kohdistetaan joulukuun arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 281 061 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,418 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty joulukuussa. Sähkön kulutusjoustoon osallistuva Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 7 prosenttia. Kanteleen Voima Oy käytti Haapaveden voimalaitosyksikköä poikkeuksellisesti 30.11.2018 tuottajan omaan tarpeeseen. Finextra ei maksa ylläpitokorvausta siltä vuorokaudelta kun voimalaitosyksikkö on ollut tuottajan omassa käytössä. Finextra vähensi Haapaveden voimalaitokselle maksettavaa korvausta noin 1 prosentin. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähennyksistä lopulliset päätökset.

Helmikuu 2018

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 4,69 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 479 975 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,347 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty helmikuussa. Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 11 prosenttia. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähentämisestä lopullisen päätöksen.

Tammikuu 2018

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 4,69 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 803 933 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,232 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tammikuussa. Suomenojan lämpöpumppu ja Naantali 1 voimalaitos olivat epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 9 prosenttia ja Naantalin voimalaitokselle maksettavaa korvausta noin yhden prosentin. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähentämisestä lopulliset päätökset.

Energiaviraston päätökset epäkäytettävyyksistä talvikaudella 2017-2018

Energiavirasto on tehnyt talvikauden epäkäytettävyyksistä seuraavat päätökset: Päätös koskien Naantali 1 -voimalaitoksen toimintaa tehoreservissä 765/452/2018 sekä päätös koskien Suomenojan lämpöpumpun toimintaa tehoreservissä 766/452/2018. Kyseiset päätökset vastaavat täysin Finextran pidättämää määrää, joten yksikköhinnat ovat ennallaan eikä laskutusta korjata takautuvasti.