;

Tehoreservimaksut 10–12/2011

Ensimmäisen laskutusjakson 1.10.–31.12.2011 kustannukset kantaverkkoasiakkaille
olivat 4, 711 M€ ja vastaava sähkön kokonaiskulutus oli 20 571 555 MWh. Tämä vastaa laskennallista yksikköhintaa 0,2290 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia voimalaitoksia ei käynnistetty tällä tarkastelujaksolla.