;

Tehoreservi 2022

Joulukuu 2022

Energiaviraston tekemän päätöksen mukaan tehoreservijärjestelyyn ei valittu kapasiteettia kaudelle 1.11.2022 – 31.10.2023. Fingrid Oyj:n tulee ylläpitää valmiutta järjestelyn käyttöönottoon lainsäädännön velvoittamalla tavalla vaikka järjestelmään ei olisi varattu kapasiteettia tai sille ei olisi käyttöä yksittäisille kausille. Tästä muodostuvat kulut laskutetaan kantaverkkoon liittyneiden asiakkaiden sähkönkulutukselta.

Tehoreservikauden 1.11.2022 – 30.10.2023 kustannukset laskutetaan takautuvasti yhdellä laskulla. Laskussa on eriteltynä kunkin talvikuukauden (joulukuu, tammikuu ja helmikuu) energiamäärät. Kustannukset kohdistetaan talviarkipäivien päivätuntien klo 7.00–21.00 sähkönkulutukselle.

Koko laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 0,072 M€. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän päivätuntien kulutusmaksun energiamäärä eli yhteensä 9 095 536 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 0,008 €/MWh.

Helmikuu 2022

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 3,55 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 106 713 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,141 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty helmikuussa.

Tammikuu 2022

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat 3,57 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 341 453 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,068 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tammikuussa.