;

Tehoreservi 2020

Joulukuu 2020

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  3,58 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli 3 446 682 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,040 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty joulukuussa.

Helmikuu 2020

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  4,62 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli  2 964 187 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,558 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty helmikuussa.

Sähkön kulutusjoustoon osallistuvat Suomenojan lämpöpumppu oli epäkäytettävyydestä johtuen poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Myös Meri-Porin voimalaitos oli epäkäytettävyyden johdosta poissa tehoreservin edellyttämästä valmiudesta osan aikaa. Finextra vähensi epäkäytettävyysjakson takia Suomenojan lämpöpumpulle maksettavaa korvausta noin 3 prosenttia ja Meri-Porin voimalaitokselle maksettavaa korvausta noin 1 prosentin. Käyttösääntöjen mukaisesti Energiavirasto tekee korvausten vähennyksistä lopulliset päätökset.

Tammikuu 2020

Laskutusjakson kustannukset kantaverkkoasiakkaille olivat  4,71 M€. Kustannukset kohdistetaan arkipäivien päivätuntien klo 7.00 – 21.00 sähkönkulutukselle. Laskutettava sähkönkulutus on sama kuin kantaverkkosopimuksen talviarkipäivän kulutusmaksun energiamäärä eli  3 437 562 MWh. Laskennallinen yksikköhinta on 1,371 €/MWh.

Tehoreservijärjestelyyn kuuluvia yksiköitä ei käynnistetty tammikuussa.