;

Verkkokoulu

Verkkokoulun tavoitteena on parantaa Fingridin työmailla työskentelevien työturvallisuustietoutta ja ennaltaehkäistä tapaturmien syntymistä. Verkkokoulu pohjautuu Fingridin työmaiden merkittävimpiin vaaratekijöihin, turvallisuutta koskeviin sopimusehtoihin sekä lainsäädäntöön.

Fingridin verkkokoulu muodostuu viidestä perusmoduulista ja kymmenestä syventävästä moduulista.

  • Perusmoduulit sisältävät tietoa Fingridin turvallisuutta koskevista sopimusehdoista, yleisistä turvallisuussäännöistä ja lainsäädännöstä sekä työskentelystä voimajohdoilla ja sähköasemilla.
  • Syventävät moduulit antavat opiskelijalle tarkempaa tietoa merkittävimmistä vaaratekijöistä Fingridin työmailla sekä hyvistä käytännöistä vaarojen välttämiseksi.
  • Verkkokoulu on pakollinen kaikille Fingridin työmailla työskenteleville
  • Verkkokoulun suoritukset ovat voimassa 3 vuotta, jonka jälkeen ne täytyy uusia

Verkkokoulu on tarkoitettu sovellettavaksi vain Fingridin työmailla investoinneissa ja kunnossapidossa. Fingridin verkkokoulu on kuitenkin avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Pääset kirjautumaan verkkokouluun oheisesta linkistä:
http://fingrid.trainings.gimletlms.com/fi/login

Verkkokoulu.jpg