;

Maanotto, ojittaminen ja läjitys

Pylvään läheisyydessä tapahtuvaan soran, hiekan, saven, mullan ja turpeen ottoon tarvitaan Fingridin lupa. Sama koskee myös maa-ainesten läjitystä johtoalueelle.

Pylväsalalle ei saa tehdä ojia. Ojien reunat eivät saa missään olosuhteissa olla kolmea metriä lähempänä pylväsrakenteita. Mikäli kaivettavan ojan syvyys on yli puoli metriä, on huomioitava maanalaiset maadoitusjohtimet.

Katkenneista maadoitusjohtimista on ilmoitettava Fingridille.