;

Rakenteet ja liikenneväylät

Johtoalueen rakennuskieltoalueelle ei saa tehdä rakennusta. Muiden rakenteiden kuten autokatosten, johtoalueen rakennuskieltoalueelle teiden, lipputankojen, sähkö- ja puhelinjohtojen, vesijohtojen, viemäreiden, kala-altaiden ym. sijoittamiseen ja rakentamiseen tarvitaan Fingridin lupa.​

Lupa tarvitaan myös jos johtoalueella sijaitsevaa aiemmin rakennettua kohdetta aiotaan muuttaa.

Tiet, ulkoilureitit, kuntoradat ja moottorikelkkailu

Tien, ulkoilureitin, kuntoradan tai latupohjan perustamiseen voimajohtoalueelle on pyydettävä maanomistajan lupa sekä Fingridin lausunto. Johtoaukeaa voidaan maanomistajan ja Fingridin luvalla käyttää moottorikelkkailuun.

Pylväsaloilla kelkkailu on kuitenkin ehdottomasti kielletty. Kelkkailureitti on sijoitettava niin kauaksi pylväistä, että törmäysvaaraa pylväsjalkoihin tai haruksiin ei ole.