;

Sähkö- ja magneettikentät

Sähkö siirretään voimalaitokselta kuluttajalle ensin suurjännitteisten voimajohtojen (Suomessa 400, 220 ja 110 kV), sitten keskijännitteisten avojohtojen ja kaapelien (50, 20 ja 10 kV) ja lopuksi pienjännitejohtojen (0,4 kV) avulla. Voimajohdot aiheuttavat ympäristöönsä sähkö- ja magneettikentän.

Suositusarvot

Euroopan Unionin Neuvosto julkaisi 12.7.1999 suosituksen väestön sähkö- ja magneettikentille altistumisen rajoittamisesta. Suosituksen tavoitteena on suojella kansalaisten terveyttä kenttien välittömiltä terveysvaikutuksilta. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 15.12.2018 voimaan tullut asetus perustuu tähän suositukseen.

Asetuksen mukainen väestön altistuksen rajoittamisen toimenpidetaso on voimajohtojen aiheuttamalle pienitaajuiselle magneettikentälle 200 mikroteslaa (µT).

Voimajohtojen sähkökenttien raja-arvoihin asetusta ei sovelleta, koska sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla säädetään voimajohdoille vaatimuksia, joita noudatettaessa sähkökentän voimakkuus voimajohdon ympäristössä on turvallisella tasolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan Yleisön altistuminen pientaajuisille sähkö- ja magneettikentille Suomessa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:12), johon on koottu tietopaketti sähkönsiirto- ja jakelujärjestelmän sähkö- ja magneettikentistä.

Voimajohdot suunnitellaan ja rakennetaan siten, että Euroopan Unionin neuvoston suosituksen ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisia arvoja ei ylitetä.

Fingridin keräämää yleistietoa aiheesta on esitetty kantaverkon voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttiä koskevassa kannanotossa. Lue kannanotto tästä. Löydät liitteen myös oikealta Lisätiedot-kohdan alta.

Mahdolliset terveysvaikutukset

Tutkimuksissa on käsitelty myös magneettikenttien ja terveysnäkökohtien, kuten esim. syöpäsairauksien välistä mahdollista yhteyttä.

Fingrid seuraa sähkö- ja magneettikenttien terveysvaikutuksiin liittyviä uusia tutkimustuloksia. Vuodesta 2009 alkaen olemme yhteistyössä Professori Leena Korpisen kanssa tuottaneet muutaman kerran vuodessa julkaistavia tilannekatsauksia, joissa käsitellään sähkö- ja magneettikenttiin liittyviä lääketieteellispainotteisia tutkimuksia, jotka ovat erityisen kiinnostavia väestöaltistuksen näkökulmasta.

Lisätietoa myös voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät -julkaisusta >