;

Työkoneet ja voimajohtoalue

Johtoaukeaa saa viljellä ja johdon alla voi vapaasti liikkua tavanomaisilla maatalouskoneilla. Pylväsrakenteiden läheisyydessä on maatalouskoneilla työskenneltäessä noudatettava varovaisuutta. Jos pylväsrakenteita kuitenkin vaurioituu, on siitä ilmoitettava välittömästi Fingridiin.

Jos työskentelet kaivurilla, nosturilla tai muulla työkoneella voimajohdon läheisyydessä, varo ettet joudu liian lähelle jännitteisiä virtajohtimia. Työkoneella ei saa liikkua pylväsalalla. Älä koskaan aja koneella pylväsjalkojen välistä, harusken alta äläkä kolmea metriä lähempää pylväsrakenteita. Voimajohdon lähellä olevien puiden kaato on aina syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi.

Seuraavassa taulukossa ja alla olevassa kuvassa on esitetty työkoneen ja sen mahdollisen kuorman sallitut vähimmäisetäisyydet voimajohdon virtajohtimiin.

 

Voimajohdon jännitetaso Työkoneen ja kuorman vähimmäisetäisyys virtajohtimien alla Työkoneen ja kuorman vähimmäisetäisyys virtajohtimien sivuilla
110 kV 3 metriä 5 metriä
220 kV 4 metriä 5 metriä
400 kV 5 metriä 5 metriä

 

Jos konetyössä kuormain koskettaa johtoja, toimi seuraavasti

  • Ajoneuvon sisätiloissa olet aluksi turvassa.
  • Yritä ajaa kone irti sähköjohdosta.
  • Jos kone syttyy tuleen tai sen renkaat savuavat, hyppää työkoneesta ulos tasajalkaa.
  • Älä kosketa työkonetta ja maata samanaikaisesti.
  • Loiki vain toinen jalka kerrallaan maata koskettaen mahdollisimman nopeasti vähintään 20 metrin etäisyyteen työkoneesta.
  • Ota välittömästi yhteys Fingridiin, vaikka sähköjohto ei olisi näkyvästi vaurioitunut. Yhteystiedot löydät tästä.
  • Varmista onnettomuuspaikan vartiointi.

 

Fingrid_työkoneet_2.png

Katso myös