;

Työturvallisuusryhmä

Fingridin palvelutoimittajien työturvallisuusryhmä perustettiin syksyllä 2017. Toimittajien työturvallisuusryhmä on Fingridin kokoon kutsuma ja sen jäseninä on Fingridin palvelutoimittajia. Ryhmän tavoitteena on edistää työturvallisuutta ja nolla tapaturmaa -ajattelua Fingridin työmailla sekä jakaa työturvallisuuden hyviä käytäntöjä ja oppeja Fingridin työmailla sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista. Työturvallisuusryhmässä käsitellään Fingridin työmaiden työturvallisuutta koskevia vaatimuksia, linjauksia ja viranomaismääräyksiä. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Ryhmän kokousaineistot tallennetaan tälle sivulle.