;

Julkaisuja ja oppaita

Fingrid on julkaissut oppaat toiminnasta sähköverkon läheisyydessä sekä sähkökatkotilanteessa. Julkaisut ovat pdf-formaatissa: 

Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä

Opas sähkökatkoihin

Työskenneltäessä voimajohtojen läheisyydessä on ehdottomasti noudatettava turvaetäisyyksiä. Johtoalueilla on myös rajoitettu rakentamista ja esimerkiksi kaikki johdon läheisyydessä suoritettavat nostot vaativat kirjallisen suunnitelman. Muiden muassa näistä aiheista on tietoa oppaassamme turvallisesta työskentelystä voimajohtojen läheisyydessä, jonka voi ladata alla olevasta linkistä: 

Työskentele turvallisesti voimajohdon läheisyydessä
Liite: Voimajohdon katselmus- ja turvallisuusperehdytyksen pöytäkirja

Liiku ja työskentele turvallisesti Fingridin sähköasemilla -oppaan mukainen yleinen turvallisuusopastus oikeuttaa liikkumaan sähköaseman valvomorakennuksessa ja ulkoalueilla lukuunottamatta kytkinkenttäalueita, muuntaja-alueita tai erillisellä aidalla aidattuja alueita (esim. reaktori- ja kondensaattorialueet). Oppaan voi ladata alla olevasta linkistä:

Liiku ja työskentele turvallisesti Fingridin sähköasemilla

Opas puuston turvalliseen käsittelyyn sähköverkon läheisyydessä löytyy pdf-formaatissa suoraan alla olevasta linkistä:

Raivaajan käsikirja