Julkaisuja ja oppaita

Fingridin on julkaissut oppaat turvallisuudesta sähköverkon läheisyydessä sekä toimimiseen sähkökatkotilanteessa. Julkaisut löytyvät pdf-formaatissa Ajankohtaista-osion kohdan Julkaisut alta. Alla suorat linkit sivuille:

Opas sähkökatkoihin

Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä

Lisäksi Fingrid on julkaissut erilaisia oppaita toimimisesta voimajohtojen läheisyydessä Julkaisut-osion kohdassa Ympäristö ja voimajohdot. Sivun oppaat sisältävät yleistietoutta voimajohdoista, ja mukana on myös opas Tervetuloa töihin Fingridin turvallisille työmaille.

Suora linkki julkaisujen osioon Ympäristö ja voimajohdot

Opas puuston turvalliseen käsittelyyn sähköverkon läheisyydessä löytyy pdf-formaatissa suoraan alla olevasta linkistä:

Raivaajan käsikirja

Sähköasemalla työskentely edellyttää paikallisopastusta paikan päällä.

Liiku ja työskentele turvallisesti Fingridin sähköasemilla -oppaan mukainen yleinen turvallisuusopastus oikeuttaa liikkumaan sähköaseman valvomorakennuksessa ja ulkoalueilla lukuunottamatta kytkinkenttäalueita, muuntaja-alueita tai erillisellä aidalla aidattuja alueita (esim. reaktori- ja kondensaattorialueet). Oppaan voi ladata alla olevasta linkistä:

Liiku ja työskentele turvallisesti Fingridin sähköasemilla