;

Työturvallisuuden seuranta ja raportointi

Fingrid seuraa oman henkilökunnan ja toimittajien turvallisuuden tunnuslukuja Quentic-raportointijärjestelmällä. Järjestelmä on käytössä kaikissa investointihankkeissa ja kunnossapidossa. Käytämme järjestelmää myös laatu- ja ympäristöasioiden raportointiin. 

Seuraamme sekä reagoivia että ennakoivia työturvallisuusmittareita. Ennakoivien mittareiden avulla saamme tietoa työturvallisuuden eteen tehdystä työstä ja piilevistä vaaratekijöistä, jonka avulla voimme puuttua ongelmiin ennen kuin mitään sattuu. Reagoivat mittarit kertovat jo tapahtuneista turvallisuuspoikkeamista. Fingridillä on käytössä mm. seuraavat työturvallisuusmittarit.

Reagoivat:

  • Työtapaturmataajuus
  • Työpaikkatapaturmien lukumäärä
  • Vakavien työpaikkatapaturmien lukumäärä
  • Työmatkatapaturmien lukumäärä
  • Läheltä piti -tilanteet

Ennakoivat:

  • Turvallisuushavaintojen lukumäärä
  • MVR-mittari
  • Vastuullisuusauditointien lukumäärä
  • Turvavarttien lukumäärä
  • Työn riskien arviointien lukumäärä

Keräämme turvallisuushavaintoja työmailtamme Quentic-raportointijärjestelmällä. Turvallisuushavaintojen avulla saamme tietoa piilevistä vaaratekijöistä ja voimme kehittää toimintaamme turvallisemmaksi. Turvallisuushavainnon voi tehdä niin pienistä kuin suuristakin asioista. Jokaisella havainnolla on merkitystä ja kaikki havainnot käsitellään positiivisesti. Havainnon voi tehdä joko kirjautuneena järjestelmään tai ilman käyttäjätunnusta osoitteessa www.fingrid.fi/havainto.