;

Moninaiskäyttö, viljely ja suojaharsot

Moninaiskäyttö

Johtoalueella voi laiduntaa, marjastaa ja sienestää.

Metsäisessä maastossa on johtoaukeita hyödynnetty esimerkiksi joulukuusia kasvattamalla ja riistapeltoina. Aukeita on hyödynnetty myös kasvi-, puu- ja marjalajikkeiden kasvualustana ja perhosniittyinä.

Johtoalueen moninaiskäytöstä on hyvä sopia Fingridin kanssa, jotta yhtiö ei epähuomiossa aiheuta vahinkoja kyseisellä alueella kunnossapito- ja raivaustöiden yhteydessä. Metsästystornien pystyttämiseen ja johtoaukeiden riistanhoitoalueisiin on aina saatava maanomistajan luvan lisäksi myös ohjeistus Fingridistä

Viljely

Johtoaukeaa voidaan käyttää kasvimaana ja sinne saa istuttaa myös esimerkiksi marjapensaita. Pensaita istutettaessa johdon keskilinjalle on jätettävä kulkuväylä, jotta voimajohdon tarkastajat ja kunnossapitäjät voivat tarvittaessa liikkua kävellen tai työkoneilla.​

Joulukuusia voi kasvattaa johtoaukealla, kunhan niiden korkeus pysyy sallituissa rajoissa. Puiden kasvatuksesta on sovittava Fingridin kanssa.

Taimistojen suojaharsot

Jos istutukset peitetään harsolla, on painojen tai muiden kiinnittimien avulla varmistettava, että harsot pysyvät paikallaan myös puuskaisella ja voimakkaalla tuulella. Ilman turbulenssi-ilmiö voi myös irrottaa harsot. Jos harsoja varotoimista huolimatta lentää voimajohdon rakenteisiin, niitä ei missään tapauksessa saa irrottaa itse. Asiasta on ilmoitettava välittömästi Fingridiin.

Taimistojen suojaharsoja