Effektreserv 2022

Februari 2022

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 3,55 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 106 713 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,141 €/MWh.

Effektreserven startades inte i februari.

Januari 2022

Effektreservtjänstens kostnader för stamnätskunderna var 3,57 M€. Dessa kostnader faktureras enligt vardagsförbrukningen under vintersäsongen och dagstimmarna kl. 7.00 – 21.00. Den elförbrukning som faktureras är densamma som för vintervardagar i stamnätsavtalet, dvs 3 341 453 MWh. Den kalkylerade effektreservavgiften är 1,068 €/MWh.

Effektreserven startades inte i januari.