;

Effektreserv 10-12/2011

Effektreservtjänstens faktiska kostnader var 4,711 M€ för stamnätskunder och motsvarande elförbrukning var 20 571 555 MWh under perioden 1.10.-31.12.2011. Den kalkylerade effektreservavgiften är 0,2290 €/MWh.

Effektreservkraftverk startades inte under denna tidsperiod.