;

Effektreserven

Med hjälp av effektreservtjänsten säkerställs elektricitetens driftsäkerhet i Finland i situationer då den planerade anskaffningen av el inte räcker för att täcka den prognostiserade elförbrukningen.

Effektreservsystemet baseras på effektreservlagen (117/2011, lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning). Både kraftverk och objekt med förmåga till flexibel elförbrukning kan fungera som effektreserv.

Den i lagen angivna effektreservtjänsten administreras av Fingrids dotterbolag Finextra Oy.

Mer information

Kaija Niskala

servicechef
tfn. +358 30 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

Antti Vesanen

tfn. +358 30 395 5186

Thomas Westerlund

tfn. +358 30 395 4194