;

Luonnonvarojen kulutus

Kantaverkon rakentaminen vaatii luonnonvaroja. Suurin osa voimajohtojen rakenteista, kuten teräspylväät ja johtimet ovat erilaisia metalleja. Lisäksi perustuksiin käytetään betonia.

Suunnittelemme sähkönsiirtojärjestelmää pitkäjänteisesti vuosia eteenpäin ja olemme edelläkävijä kantaverkon elinkaaren hallinnassa. Verkon kehittämisessä pyrimme kustannustehokkaasti mahdollisimman pieniin häviöihin ja siten energiatehokkuuden parantamiseen.

Purettaessa vanhaa, ikääntynyttä kantaverkkoa syntyy purkumateriaaleina muun muassa erilaisia metalleja ja betonia. Jätteet lajitellaan niin, että saavutamme mahdollisimman korkeat kierrätys- ja hyötykäyttöasteet. Raportoimme saavutetut kierrätys- ja hyötykäyttöasteet vuosikertomuksessamme.

Vuonna 2021 kokonaisjätemäärä oli noin 8 900 tonnia, josta hyötykäyttöön päätyi 99 prosenttia ja kierrätykseen 78 prosenttia.

imagemmdcr.png