;

Varavoimalaitokset

Fingridin varavoimalaitokset ovat tehopulatilanteessa käytettävää nopeaa häiriöreserviä ja kutakin laitosta käytetään keskimäärin vain noin 10 tuntia vuodessa. Laitokset ovat ympäristölupavelvollisia ja kuuluvat päästökaupan piiriin.

Varavoimalaitosten käytön ja kunnossapidon tavoitteena on varmistaa varavoimalaitosten toimintavalmius kantaverkon häiriötilanteissa sekä varmistaa, että laitosten työ- ja ympäristöturvallisuus pysyvät korkealla tasolla.

  • Varavoimalaitoksilla on ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä, jonka avulla parannamme ympäristöturvallisuuden tasoa jatkuvasti.
  • Pyrimme pienentämään varavoimalaitosten savukaasupäästöjä teknisillä ratkaisuilla, ohjaus- ja automaatiojärjestelmillä sekä optimoimalla laitoksen käynnistymistä varmistavien koekäyttöjen suoritustavat.
  • Asetamme rajoituksia hankittavien laitteistojen melupäästöille ja varmistamme niiden toteutumisen melumittauksin.
  • Käsittelemme ja varastoimme varavoimalaitoksilla vain välttämättömiä kemikaaleja.
  • Ympäristöriskejä hallitsemme monilla teknisillä ratkaisuilla, kuten suoja-altailla, vuotohälyttimillä ja öljynerotuslaitteistoilla.
  • Varaudumme onnettomuuksiin toimintasuunnitelmilla, kattavalla öljyntorjuntakalustolla, tehokkailla ja kohdennetuilla palonilmaisin- ja sammutuslaitteistoilla sekä säännöllisillä pelastusharjoituksilla.