Fingridin ilmastovaikutukset

Fingrid osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa, joka osaltaan mahdollistaa puhtaan sähkön tuottamisen ja kuluttamisen. Fingridin vastuulla olevan sähkönsiirron kantaverkon on oltava riittävä, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa ilmastotavoitteet. Meidän on onnistuttava liittämään puhdas sähkö kantaverkkoon ja saatava se myös siirtymään varmasti sähkön tuottajilta kuluttajille.

Vuoden 2019 aikana Fingridin kantaverkkoon liitettiin yhteensä 132 megawattia tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuosina epäsuorasti noin 72 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Lisäksi Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä noin 2 000 megawatin tuulivoimatuotannon liittämiseksi sähköverkkoon. Tämän myöhemmästä toteutumisesta seuraa mittava myönteinen ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti noin 1,1 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt.

Kun teemme kantaverkkoinvestointeja puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymisen mahdollistamiseksi, aiheutamme kuitenkin samalla myös kasvihuonekaasupäästöjä. Raportoimme hiilijalan ja –kädenjäljestä vuosikertomuksessamme (https://annualreport2019.fingrid.fi/vastuullisuus/ymparisto.html).

Fingridin hiilidioksidipäästöt vuonna 2019 olivat yhteensä noin 220 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä päästöjemme osuus oli noin 0,4 prosenttia.

Päästöistämme suurin osa (noin 96 %) aiheutui epäsuorasti sähkönsiirrossa syntyviä energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta. Minimoimme häviöitä tekemällä energiatehokkaita kantaverkkoinvestointeja ja laitehankintoja sekä kehittämällä sähköjärjestelmää uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi kantaverkkoon. Sähkön tuotantorakenteen muuttuessa ja muutosten edellyttämien kantaverkkoinvestointien myötä siirtohäviöiden hiilijalanjälki pienenee.

Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa käynnistettävistä varavoimalaitoksista sekä sähköasemalaitteiden voimakkaasta kasvihuonekaasusta, rikkiheksafluoridista (SF6). SF6-kaasupäästöt olivat noin 45 (21) kilogrammaa. Vuoden 2019 lopussa sähköasemilla oli SF6-kaasua yhteensä noin 46 (44) tonnia. Pitkän aikavälin vuosittainen vuototaso on ollut hyvin alhainen, keskimäärin alle 0,2 prosenttia, edustaen kansainvälisen ITOMS-vertailun kärkituloksia.

Muita epäsuoria päästöjä aiheutui liikematkustuksesta ja hankinnoista.

Lue lisää Fingridin roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa oheiselta tietosivulta: https://www.fingrid.fi/globalassets/kuvat/piirrokset/fi/climate-fact-sheet-2020-fi.pdf