;

Fingridin ilmastovaikutukset

Fingrid osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa, joka osaltaan mahdollistaa puhtaan sähkön tuottamisen ja kuluttamisen. Fingridin vastuulla olevan sähkönsiirron kantaverkon on oltava riittävä, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa ilmastotavoitteet. Meidän on onnistuttava liittämään puhdas sähkö kantaverkkoon ja saatava se myös siirtymään varmasti sähkön tuottajilta kuluttajille.

Vuoden 2021 aikana Fingridin kantaverkkoon liitettiin yhteensä 743 megawattia tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuosina epäsuorasti noin 213 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Lisäksi Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä noin 1 500 megawatin tuulivoimatuotannon liittämisestä sähköverkkoon. Tämän myöhemmästä toteutumisesta seuraa mittava myönteinen ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti noin 438 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt.

images272.png

 

Kun teemme kantaverkkoinvestointeja puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymisen mahdollistamiseksi, aiheutamme kuitenkin samalla myös kasvihuonekaasupäästöjä. Raportoimme hiilijalan ja –kädenjäljestä vuosikertomuksessamme.

Fingridin kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2021 olivat yhteensä noin 165 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä päästöjemme osuus oli noin 0,2 prosenttia.

Päästöistä suurin osa (noin 80 %) aiheutui epäsuorasti sähkönsiirrossa syntyviä energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta. Minimoimme häviöitä tekemällä energiatehokkaita kantaverkkoinvestointeja ja laitehankintoja sekä kehittämällä sähköjärjestelmää uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi kantaverkkoon. Sähkön tuotantorakenteen muuttuessa ja muutosten edellyttämien kantaverkkoinvestointien myötä siirtohäviöiden hiilijalanjälki pienenee.

Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa käynnistettävistä varavoimalaitoksista sekä sähköasemalaitteiden voimakkaasta kasvihuonekaasusta, rikkiheksafluoridista (SF6). SF6-kaasupäästöt olivat noin 16 kilogrammaa. Vuoden 2021 lopussa sähköasemilla oli SF6-kaasua yhteensä noin 50 tonnia. Pitkän aikavälin vuosittainen vuototaso on ollut hyvin alhainen, keskimäärin alle 0,2 prosenttia, edustaen kansainvälisen ITOMS-vertailun kärkituloksia.

Muita epäsuoria päästöjä aiheutui liikematkustuksesta ja hankinnoista.

imagegb0ci.png

Lue lisää Fingridin roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa oheiselta tietosivulta: Climate Fact Sheet