;

Fingridin ilmastovaikutukset

Fingrid osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa, joka osaltaan mahdollistaa puhtaan sähkön tuottamisen ja kuluttamisen. Fingridin vastuulla olevan sähkönsiirron kantaverkon on oltava riittävä, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa ilmastotavoitteet. Meidän on onnistuttava liittämään puhdas sähkö kantaverkkoon ja saatava se myös siirtymään varmasti sähkön tuottajilta kuluttajille.

Fingrid osallistuu ilmastonmuutoksen ja ylläpitämällä kantaverkkoa, joka osaltaan mahdollistaa puhtaan sähkön tuottamisen ja kuluttamisen. Fingridin vastuulla olevan sähkönsiirron kantaverkon on oltava riittävä, jotta Suomen on mahdollista saavuttaa ilmastotavoitteet. Meidän on onnistuttava liittämään puhdas sähkö kantaverkkoon ja saatava se myös siirtymään varmasti sähkön tuottajilta kuluttajille.

Vuoden 2020 aikana Fingridin kantaverkkoon liitettiin yhteensä 296 megawattia tuulivoimaa, jolla vältetään tulevina vuosina epäsuorasti noin 72 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt. Lisäksi Fingridissä tehtiin vuoden aikana sopimuksia yhteensä noin 1 800 megawatin tuulivoimatuotannon liittämiseksi sähköverkkoon. Tämän myöhemmästä toteutumisesta seuraa mittava myönteinen ilmastovaikutus, kun vältetään epäsuorasti noin 450 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt.

 

 

Kun teemme kantaverkkoinvestointeja puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymisen mahdollistamiseksi, aiheutamme kuitenkin samalla myös kasvihuonekaasupäästöjä. Raportoimme hiilijalan ja –kädenjäljestä vuosikertomuksessamme.

Fingridin hiilidioksidipäästöt vuonna 2020 olivat yhteensä noin 118 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä päästöjemme osuus oli noin 0,3 prosenttia.

Päästöistämme suurin osa (noin 90 %) aiheutui epäsuorasti sähkönsiirrossa syntyviä energiahäviöitä korvaavan sähkön tuottamisesta. Minimoimme häviöitä tekemällä energiatehokkaita kantaverkkoinvestointeja ja laitehankintoja sekä kehittämällä sähköjärjestelmää uusiutuvan sähköntuotannon lisäämiseksi kantaverkkoon. Sähkön tuotantorakenteen muuttuessa ja muutosten edellyttämien kantaverkkoinvestointien myötä siirtohäviöiden hiilijalanjälki pienenee.

Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu sähköjärjestelmän vakavissa häiriötilanteissa käynnistettävistä varavoimalaitoksista sekä sähköasemalaitteiden voimakkaasta kasvihuonekaasusta, rikkiheksafluoridista (SF6). SF6-kaasupäästöt olivat noin 14 kilogrammaa. Vuoden 2020 lopussa sähköasemilla oli SF6-kaasua yhteensä noin 50 tonnia. Pitkän aikavälin vuosittainen vuototaso on ollut hyvin alhainen, keskimäärin alle 0,2 prosenttia, edustaen kansainvälisen ITOMS-vertailun kärkituloksia.

Muita epäsuoria päästöjä aiheutui liikematkustuksesta ja hankinnoista.

Lue lisää Fingridin roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa oheiselta tietosivulta: Climate Fact Sheet